(NE)MOTIVUJTE SA, zistite, čím už motivovaní ste

(Ne)motivujte sa, zistite, ako už motivovaní ste

„Potrebujem sa namotivovať, aby som mohol …“ ALEBO „Chcem v sebe nájsť motiváciu, aby…“ som, napríklad, pohol s projektom, začal cvičiť a pod.

Aj toto bývajú úvodné vety stretnutia s klientmi, keď prichádzajú na koučing. Najčastejšie vtedy, keď by niečo „chceli“, ale nie vždy v súlade s tým konajú. Niekedy chýba chuť, niekedy energia, niekedy čas alebo aj skutočná vnútorná motivácia.

Manažéri zas prichádzajú s otázkou: „Ako motivovať svoj tím, aby…?“

Motivovať sa / iných nefunguje. A už vôbec nie prvoplánovým povzbudzovaním: „To dáš!“; „Si skvelý/á.“ Ak to funguje, tak len krátkodobo alebo na športovom podujatí.

Každý z nás už motivovaný je. Len potrebujeme pochopiť ako.

Vnútorná verzus vonkajšia motivácia

Približne 9 rokov som pracovala pre nadnárodnú spoločnosť v oblasti priameho predaja. V čase, keď som pre spoločnosť pracovala, mala cca 25 000 nezávislých predajcov a ja som zodpovedala za motiváciu, motivačné programy a neskôr vzdelávanie a zavádzanie koučingu v rámci podpory týchto predajcov.

Prevažná časť našej práce bola zameraná na vonkajšiu motiváciu. Teda motiváciu všetkými možnými externými spôsobmi: verejné ocenenie ľudí na pódiu konferencií, hmotné a vecné darčeky, luxusné zájazdy a autá.

Fungovalo to a stále funguje. Do miery, do akej majú samotní predajcovia svoju vnútornú motiváciu túto prácu robiť.

To, čo som si všimla za roky práce v tejto oblasti a to, na čom sme stavali aj školenia a kvôli čomu neskôr vznikla podpora cez koučovanie bolo, že tí najúspešnejší predajcovia majú veľmi silnú vnútornú motiváciu. Tí najúspešnejší vedia, PREČO to celé robia a ich prečo nimi rezonuje. Tí najúspešnejší sa veľmi silno stotožňujú aj s PREČO celej spoločnosti. Ich hodnoty sú v súlade s hodnotami spoločnosti.

To bolo to, čo ich poháňalo v ich práci a vo výsledkoch. Vonkajšie ocenenia boli len bonusom. To hlavné bola sloboda, finančná nezávislosť, možnosť skĺbiť prácu s rodinou alebo prestíž a pod. (teda ich základné hodnoty). To bolo to, čo sa dotýkalo hnacieho motora tých najúspešnejších.

Ako porozumieť (svojej) motivácii

Ak chcete porozumieť svojej motivácii, potrebujete viac porozumieť tomu, prečo robíte to, čo robíte. Na základe čoho konáte, aké hodnoty ovplyvňujú vaše konanie, aké sú vaše sny, silné stránky a či to, o čo sa usilujete, je s tým v súlade. Prípadne, ako vám toto všetko môže pomôcť dosiahnuť to, o čo usilujete. Alebo naopak, ako vám to, o čo usilujete, pomôže žiť podľa vašich hodnôt a naplniť vaše sny.

To platí aj v prípade, ak chcete porozumieť motivácii iných ľudí. Ak chcete ľudí v pracovnom kontexte viesť, potrebujete ich najskôr dobre spoznať a ideálne spoznať ich hodnoty a túžby.

Hodnoty

Ak v živote konáme na základe našich hodnôt, nepotrebujeme sa motivovať. Konáme v súlade so sebou, a to nám prináša dobrý pocit, často aj radosť a nadšenie, pretože svoj život smerujeme spôsobom, ktorý sa nám páči. Sme vo svojej sile a vnímame svoju schopnosť mať život vo vlastných rukách.

Ak v nejakej oblasti života pociťujete stratu motivácie, zamerajte sa na to, prečo je daná oblasť (činnosť) pre vás vlastne dôležitá. Či sa opiera o nejakú vašu hodnotu. Prípadne, proti akej hodnote toto konanie ide.

Aby ste spoznali svoje hodnoty, klaďte si tieto otázky:

 • Čo je pre vás skutočne dôležité?
 • Na čom vám skutočne záleží?
 • O čom proste nevyjednávate?
 • Čo vás štve a čoho sa to vo vás dotýka?

Viac o základných hodnotách sa dočítate v článku Ako spoznať svoje základné hodnoty a rozhodovať sa podľa nich.

Ak akýkoľvek cieľ, ktorý si stanovíte, nie je v súlade s vašimi hodnotami, je dosť pravdepodobné, že sa do práce na ňom budete musieť tlačiť. Prípadne k nemu budete mať odpor a nebudete z neho a samotnej práce mať dobrý pocit.

V pracovnom kontexte sa zaujímajte aj o firemné hodnoty, a to, či sú v súlade s tými vašimi. Ak sa stotožňujeme s hodnotami nejakej firmy, tak sme často vysoko motivovaní a konáme v najlepšom záujme spoločnosti, pretože je to aj náš záujem.

Ako manažéri, by ste mali mať v prvom rade jasno vo firemných hodnotách, stotožňovať sa nimi a svojím konaním ich aj demonštrovať v praxi. Hodnoty totiž nestačí mať len na papieri, hodnoty žijeme, a tým o nich komunikujeme svetu. Zároveň by ste mali dbať na to, aby ste do tímu prijímali ľudí, ktorí sa s hodnotami firmy stotožňujú a rovnako ich skutočne žijú. Vtedy sa nebudete musieť zaoberať otázkou, ako svoj tím motivovať.

Sny

Aké máte sny?

Položili ste si niekedy túto otázku? Nie ciele. Nie pracovné alebo spoločenské ciele (pracovná pozícia, a pod.). Ale sny. To, čo by ste chceli zažiť, čomu by ste sa chceli venovať alebo čo by ste chceli mať, aj keď sa to teraz zdá vzdialené.

Ak sú vaše sny zároveň vašimi cieľmi, tak viete, čo chcete a máte odvahu ísť si za tým. Ak nie, popustite uzdu fantázii.

Pýtajte sa:

 • Aký najlepší možný život by ste chceli žiť?
 • Ako si predstavujete vrchol svojej kariéry?
 • Čo by vo vašom živote malo byť prítomné, aby ste sa cítili šťastní?
 • Čo vám teraz chýba, ale veľmi by ste to chceli (zamyslite sa aj nad nemateriálnymi vecami)?
 • Aké hodnoty by ste chceli viac žiť?
 • Čo by ste chceli skutočne dosiahnuť?
 • Kým by ste chceli byť?

Spíšte si 3 až 5 snov do budúcnosti.

Na záver zhodnoťte, či sú tieto sny v súlade s vašimi hodnotami.

Napríklad, ak máte sen podnikať v nejakej oblasti, v ktorej je potrebné vyvíjať a vyrábať produkty a vašou hodnotou je aj život v súlade s prírodou, tak, či by výroba takého produktu nešla proti ekológii. Prípadne, ako by to podnikanie malo vyzerať tak, aby bolo udržateľné.

Alebo, ak je vaším snom dosiahnuť určitú kariérnu métu a vašou hodnotou je zároveň sloboda, tak, či by ste sa na danej pozícii cítili skutočne slobodní a mali dostatočný priestor jednať a konať samostatne, prípadne mali dostatočnú časovú flexibilitu a pod.

Ak hľadáte motiváciu vo svojej aktuálnej pracovnej oblasti a strácate chuť do práce, tak sa spýtajte sami seba: Ako vám môže práca, ktorú práve teraz robíte, pomôcť naplniť vaše sny?

Keď si spojíte význam vašej aktuálnej práce s možnosťou splniť si budúce sny, môžete to viesť k zvýšenej motivácii ju ďalej vykonávať, pretože v nej uvidíte zmysel pre vás a vašu budúcnosť. To neznamená, že v nej zotrváte navždy. Zároveň, ak vidíte rozpor vašej aktuálnej práce s vašimi hodnotami a snami, tak je zrejme načase pouvažovať o zmene práce.

Ako manažér môžete svojich ľudí podporiť v dosahovaní snov, ktoré sú za hranicou ich práce a pracovnej náplne. Aj v prípade, ak by to časom znamenalo ich odchod. Ak ľudia uvidia, že sa nemusia báť o svoje miesto, aj keď z dlhodobého hľadiska majú iné sny, na ktorých naplnení pracujú, budú si vás vážiť a bude im záležať na tom, aby v aktuálnej práci podali ten najlepší výkon. O to viac, ak im pomôžete uvidieť súvislosť medzi aktuálnou prácou a tým, ako si môžu svoje väčšie sny splniť.

Ak chcete z ľudí dostať maximum, potom nesmiete dusiť ich potenciál a obávať sa ich odchodu alebo toho, že vás prerastú. Ak ich budete brzdiť, budete brzdiť ich výkon, motiváciu a o to skôr ich prijmete k rozhodnutiu prestať pre vás pracovať.

Schopnosti a silné stránky

Ak poznáte svoje hodnoty a poznáte svoje sny, tak poznáte svoj hnací motor.

Skúste sa preto zamyslieť, či to, v čom ste sa pôvodne chceli motivovať je ešte stále aktuálne. Či to naozaj (po spoznaní svojich hodnôt a snov) ešte stále chcete (napr. pohnúť s nejakým projektom, robiť určitú prácu, prípadne cvičiť a pod.). Ako vám to môže pomôcť žiť viac v súlade so svojimi hodnotami alebo naplniť svoje sny?

Ak je to niečo, čo stále chcete, tak by ste už teraz mali vedieť aj prečo to vlastne chcete (vaše hodnoty a sny).

Zostáva si uvedomiť, aké schopnosti potrebujete na to, aby ste danú činnosť mohli vykonávať (napr. aby ste pohli s nejakým pracovným projektom alebo na to, aby ste si mohli splniť niektorý zo svojich snov).

 1. Napíšte si konkrétne, k danej oblasti (snu), o ktorú ide (napr. začať podnikať v nejakej oblasti), aké konkrétne schopnosti alebo zručnosti potrebujete na to, aby ste to dokázali zrealizovať (v prípade podnikania, napr. expertíza v danej oblasti, naučiť sa viesť ľudí a pod.). Buďte konkrétni a choďte do detailov. Pokojne vytvorte celý zoznam zručností, ktoré vám napadajú.
 2. Zhodnoťte, ako si v každej zručnosti stojíte. Na škále od 1 po 10, keď 1 je najmenšia znalosť alebo schopnosť a 10 je najväčšia znalosť alebo schopnosť, priraďte číslo, ako máte danú zručnosť zvládnutú.
 3. Zhodnoťte, na ktorých zručnostiach (schopnostiach) môžete stavať a ktoré potrebujete viac rozvíjať. K tomuto zhodnoteniu by vám mal poslúžiť predchádzajúci krok. Tie zručnosti, ktoré ste označili najvyššími číslami sú tie, na ktorých môžete zrejme stavať. Tie, ktoré majú nižšie čísla, môžu byť tie, ktoré potrebujete ešte viac rozvinúť.

Veľmi dobre vám k zhodnoteniu toho, na akých schopnostiach môžete stavať a ktoré potrebujete rozvinúť na to, aby ste si splnili svoje sny, ciele a túžby, môže pomôcť aj SWOT analýza, pomocou ktorej zhodnotíte svoje silné a slabé stránky, príležitosti a riziká. Môžete si k tomu stiahnuť zdarma aj pracovný zošiť Ako spoznať a využiť svoje silné stránky.

Viac sa o téme využitia svojich silných stránok dozviete aj v článku alebo vo videu.

Pre manažérov: Poznať silné stránky ľudí vo svojom tíme je kľúčové pre efektívne napredovanie k výsledkom. Silné stránky ľudí v tíme by ste mali nielen poznať, ale s nimi aj aktívne pracovať a priraďovať ľuďom úlohy, v ktorých môžu tieto silné stránky využiť a vyťažiť z nich maximum pre prospech firmy, ich vlastný prospech a aj pre celý tím. Ak ľudia robia to, v čom sú silní, nie je potrebné ich motivovať a nie je potrebné robiť mikromanažment. Ak ľudia robia to, v čom sú silní, väčšinou to robia s radosťou a plným nasadením.

Akčné kroky

Ak teraz dostatočne vnímate svoje hodnoty, sny, a teda motiváciu konať v oblastiach, s ktorými sú spojené a v ktorých ste chceli svoju motiváciu podporiť, zamyslite sa nad konkrétnymi krokmi ako budete konať. Ideálne si vypracujte písomne aj plán na najbližšie obdobie. V oblastiach (snoch), ktoré majú dlhodobejší charakter alebo sú náročnejšie, prípadne vyžadujú väčšie úsilie, vypracujte plán aspoň na obdobie 12 mesiacov. A potom sa tým plánom riaďte alebo v ňom robte korekcie podľa vývoja situácie.

Pre manažérov: V každej dobre fungujúcej firme by mal prebiehať proces hodnotenia ľudí, minimálne raz ročne. Nemala by to byť len formálna záležitosť. V ideálnom prípade by malo hodnotenie slúžiť na zhodnotenie uplynulého obdobia, ale aj nastavenie plánov k posunu pre každého člena tímu. Toto je ideálna príležitosť, kedy môžete ľuďom pomôcť nastaviť si svoj plán rozvoja (aj zručností) v súlade s celo firemnými hodnotami a cieľmi, ich vlastnými hodnotami a aj snami, ktorých dosiahnutie môže viesť aj cez rozvoj kariéry vo vašej spoločnosti.

______________________

Chýbajúca motivácia je vždy hlbšia a komplexnejšia záležitosť. Je to podobné, ako s lenivosťou. Leniví ľudia neexistujú. Ak niekto nekoná, nekoná preto, že niečo môže byť v rozpore s jeho aktuálnymi potrebami, hodnotami, nemusí v danej činnosti vidieť prepojenie so svojimi hodnotami a snami, prípadne nechce konať (aj keď si nemusí uvedomovať, že nechce alebo z akého dôvodu nechce konať).

Preto skôr, ako budete hľadať motiváciu alebo sa do niečoho nútiť, venujte si priestor a čas na to viac preskúmať, čo vás vlastne motivuje a čo od života skutočne chcete vy sami.

Ak chcete motivovať svojich ľudí, venujte sebe a aj ľuďom vo vašom tíme priestor a čas na to viac ich spoznať a podporiť ich v tom, čo skutočne chcú.

Katarína

Katarína Ožvoldová
Sprevádzam ľudí na ceste k ich vlastným odpovediam, dôvere k svojim pocitom, objaveniu nečakaných schopností, sily a rozhodnutiam, ktoré budú s nimi v súlade. Som koučka, mám skúsenosti s vedením ľudí a prešla som vlastnou životnou zmenou. Prečítajte si môj príbeh>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • eBook ZDARMA
  Čo by urobilo vaše budúce ja?
 • Pracovné listy: Aké je vaše PREČO v práci alebo podnikaní?
 • Pracovné listy ZDARMA

  Aké je vaše PREČO v práci alebo v podnikaní?

 • Vidíme sa na Facebooku :-)
 • Teším sa na vás aj na Instagrame :-)
 • Najnovšie články
 • Kategórie