AKO SPOZNAŤ SVOJE ZÁKLADNÉ HODNOTY A ROZHODOVAŤ SA PODĽA NICH?

Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, podľa akých hodnôt žijete a riadite svoje rozhodnutia?

„Každý z nás žije podľa nejakých hodnôt. 10% vie, podľa akých a má ich preskúmané.“

Larisa Halilović

Ak nežijeme podľa vlastných hodnôt, budeme žiť podľa hodnôt niekoho iného.

Hodnoty riadia naše konanie a ak ich nemáme dostatočne zmapované, môže sa stať, že konáme spôsobom, ktorý ide skryto proti našim hodnotám.

Hodnotami som sa začala skutočne zaoberať až pri mojom prvom stretnutí s koučingom.

Vtedy som si naplno uvedomila, aká je moja najdôležitejšia hodnota. Sloboda. Zároveň som si uvedomila, že z nejakého strachu podľa nej vlastne nežijem.

Mojou ďalšou dôležitou hodnotou totiž je aj bezpečie. Myslela som si, že keď sa dostatočne finančne zabezpečím, budem v bezpečí a zároveň slobodná. No v skutočnosti som sa v mylnom presvedčení dostala do bodu, že ani jedno nebola úplná pravda.

Vďaka stretnutiu s koučkou som lepšie porozumela svojim základným hodnotám, podľa ktorých potrebujem žiť, aby som bola spokojná. Neskôr som sa viac začala zaoberať aj ďalšími hodnotami, podľa ktorých potrebujem riadiť svoj život, svoje rozhodnutia a zároveň prácu a podnikanie.

Viedol ma k tomu ten pocit, ktorý sa objavil vždy, keď som urobila niečo, čo nebolo so mnou v súlade. Pocit, že zrádzam samú seba.

Dnes mám mapu svojich hodnôt. Mám preskúmané tie, ktoré sú pre mňa najdôležitejšie a mám ich zoradené podľa priorít. To mi pomohlo si uvedomiť niekoľko vecí:

 1. Čo je pre mňa v živote naozaj najdôležitejšie.
 2. Kde sa niektoré hodnoty spolu spájajú, kde sa naopak môžu rozchádzať a ako to potrebujem ošetriť.
 3. Mnohé dilemy prestali existovať. Rozhodovanie je ďaleko jednoduchšie, keď viem, podľa čoho sa vlastne rozhodujem.

Ako spoznáte svoje hodnoty?

Hodnoty sú vyjadrením toho, čo je pre nás dôležité. Väčšinou ich vyjadrujeme abstraktne, ako sloboda, bezpečie, láska, rodina, vzťah, rešpekt, uznanie, pokoj, radosť, živosť, odvaha, autentickosť, tvorivosť a pod.

Hodnoty nie sú to, čo hovoríme. Hodnoty sú to, čo žijeme. Ak chcete odovzdávať svoje hodnoty, žite ich. Ak chcete spoznať hodnoty niekoho iného, pozorujte, ako koná.

Aby ste spoznali svoje hodnoty, klaďte si tieto otázky:

 • Čo je pre vás skutočne dôležité?
 • Na čom vám skutočne záleží?
 • O čom proste nevyjednávate?
 • Čo vás štve a čoho sa to vo vás dotýka?

Ak chcete svoje hodnoty viac zanalyzovať, môžete ich spracovať vizuálne pomocou takzvaného kolesa.

 • 1
  Nakreslite koleso.
 • 2
  Rozdeľte ho na niekoľko častí (8 – 10 bude stačiť).
 • 3
  Na základe vyššie uvedených otázok zapisujte svoje hodnoty ku každej časti (bodu, kde sa čiara dotýka kolesa).
 • 4
  Následne nad hodnotami trošku pouvažujte. Ako spolu súvisia? Kde sa podporujú? Či si prípadne niekde odporujú a čo je potrebné pre to, aby sa začali podporovať?
 • 5
  Priraďte každej hodnote váhu, od 1 do 10 (keď 1 je najmenšia váha a 10 je najväčšia váha). Body zapíšte vždy na čiaru, ktorá prislúcha danej hodnote.
 • 6
  Body pospájajte.
 • 7
  Takto uvidíte vizuálne, ktorá hodnota má (resp. ktoré hodnoty majú) pre vás a prípadne vaše rozhodovanie a konanie najväčšiu váhu.
Príklad analýzy základných hodnôt
Príklad analýzy základných hodnôt.

Doplnkové kroky:

 • 8
  Môžete si inou farbou zaznamenať aj váhu toho, ako dané hodnoty v súčasnosti skutočne žijete (postupujte rovnako ako v bode 5) a body opäť pospájajte.
 • 9
  Zhodnoťte, či sa váha toho, ako vaše hodnoty skutočne žijete, zhoduje s tým, akú majú pre vás celkovú váhu. Ak je niekde výrazný rozdiel, pouvažujte nad tým, či to chcete zmeniť a ako by ste to mohli vo svojom živote urobiť.

Keď som si uvedomila, že v práci idem proti dvom svojim najdôležitejším hodnotám, moje rozhodovanie bolo rýchle. Vedela som, že potrebujem odísť a začať svoj život pracovne usmerňovať inak.

Vaše hodnoty sa môžu v čase zmeniť. Napr. môžu byť iné, kým ste mladí a s pribúdajúcim vekom alebo skúsenosťami sa môžu zmeniť. Alebo sa môžu zmeniť tým, že sa zmení vaša životná situácia, napr. stanete sa rodičmi, prípadne sa rozvediete a pod. Takže je dobré čas od času svoje hodnoty opäť zmapovať a overiť si, čo sa zmenilo.

Ako sa rozhodovať na základe hodnôt?

Keď ste si vedomí svojich hodnôt, stanú sa vašim vnútorným kompasom. Vaše rozhodovanie sa stane jednoznačnejším a môžu vám odbudnúť mnohé dilemy.

V momente, keď sa potrebujete rozhodnúť a máte zmapované svoje základné hodnoty, môžete sa spýtať sami seba:

Je to, čo mám teraz urobiť (alebo sa o tom rozhodnúť) v súlade s mojimi základnými hodnotami?

Ak áno, nemáte, čo riešiť. Ak nie, tak v zásade tiež nie.

Napr. ak je vašou základnou hodnotou mať pokoj a je vám ponúknutá práca, ktorá by so sebou prinášala viac stresu, tak by zrejme nebolo najlepšie rozhodnutie ju prijať.

V momente, ak by však prinášala aj výhody, ktoré tiež patria medzi vaše základné hodnoty, napr. viac slobody alebo financií, tak je dobré pouvažovať, čo je momentálne vo vašom živote to najdôležitejšie. Pokoj alebo sloboda, resp. financie. Prípadne, ako by sa dali upraviť podmienky tak, aby ste medzi hodnotami voliť nemuseli.

Keď žijete podľa svojich hodnôt, nepotrebujete sa motivovať

Ak v živote konáme na základe našich hodnôt, nepotrebujeme sa motivovať. Konáme v súlade so sebou a to nám prináša dobrý pocit, často aj radosť a nadšenie, pretože svoj život smerujeme spôsobom, ktorý sa nám páči. Sme vo svojej sile a vnímame svoju schopnosť mať život vo vlastných rukách.

Ak v nejakej oblasti života pociťujete stratu motivácie, zamerajte sa na to, prečo je daná oblasť (činnosť) pre vás vlastne dôležitá. Či sa opiera o nejakú vašu hodnotu. Prípadne, proti akej hodnote toto konanie ide.

To isté sa týka stanovovania si cieľov. Ak je daný cieľ v súlade s vašimi hodnotami, zrejme budete mať väčšiu chuť ho naplniť. Ak cieľ nie je v súlade s vašimi hodnotami, je dosť pravdepodobné, že sa do práce na ňom budete musieť tlačiť. Prípadne k nemu budete mať odpor a nebudete z neho a samotnej práce mať dobrý pocit.

A čo hodnoty iných ľudí?

Každý z nás má iný súbor základných hodnôt. Niektoré sa s našimi môžu zhodovať a iné nie. Žiť však podľa hodnôt iných ľudí (napr. rodičov) nám neprináša uspokojenie. Je to, akoby sme kráčali cestou niekoho iného a nie tou vlastnou. Nebudeme na nej šťastní.

Týka sa to aj hodnôt našich partnerov. Ak majú dvaja partneri odlišné hodnoty, zrejme to niekde vo vzťahu začne škrípať. Ak si svoj večer radšej vychutnávate v pokoji s knihou a intímnou atmosférou a váš partner má rad rušno a život vonku na pive, asi vám to nebude v tomto vzťahu dlhodobo vyhovovať. Jedine, že vy by ste chceli zostať doma s knihou a partnera pokojne poslali na pivo. 🙂 No zrejme sa tým nebude utužovať váš vzťah.

Firemné hodnoty?

Rozpor, medzi deklarovanými hodnotami a skutočne žitými hodnotami, môžeme často vidieť práve vo firemnom prostredí. Ak sa stotožňujeme s hodnotami nejakej firmy, tak sme často vysoko motivovaní a konáme v najlepšom záujme spoločnosti, pretože je to aj náš záujem.

Keď však spozorujeme, že sa deklarované hodnoty v spoločnosti skutočne nežijú, môžeme sa cítiť podvedení a naša motivácia klesá. Už pre nás nemá zmysel konať, pretože sa nemáme o čo oprieť. To, čo bolo predtým dôležité, zrazu stratilo význam.

Ak chcete byť v práci spokojní (pokiaľ možno dlhodobo), zaujímajte sa už na pracovnom pohovore o hodnoty firmy. Zaujímajte sa o to, či sú firemné hodnoty v súlade s tými vašimi a najmä o to, ako sa to vo firme prejavuje. Ako ich žije vedenie firmy a ako ich žijú zamestnanci.

___________

Vaše hodnoty sú vaše. Rovnako, ako aj váš život. Žite ho podľa toho, čo je pre vás najdôležitejšie. A zároveň, dovoľte to aj ostatným. Obklopte sa ľuďmi, ktorí zdieľajú rovnaké alebo podobné hodnoty a rešpektujte hodnoty iných ľudí, ktoré nie sú úplne totožné s vašimi. Žiť život podľa vlastných hodnôt, znamená žiť život podľa seba. Na to máme všetci právo.

Katarína

Katarína Ožvoldová
Sprevádzam ľudí na ceste k ich vlastným odpovediam, dôvere k svojim pocitom, objaveniu nečakaných schopností, sily a rozhodnutiam, ktoré budú s nimi v súlade. Som koučka, mám skúsenosti s vedením ľudí a prešla som vlastnou životnou zmenou. Prečítajte si môj príbeh>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.