(NE)MOTIVUJTE

STAVAJTE NA HODNOTÁCH

VIAC AKO 6 MESAČNÝ PROGRAM

NA ROZVOJ MOTIVÁCIE A ANGAŽOVANOSTI

VÁS A VÁŠHO TÍMU

Konanie ľudí v práci vychádza z ich existujúcej motivácie, ktorej len potrebujeme porozumieť.

K odpovediam nás privedie záujem o ľudí a koučovací prístup, v ktorom staviame na hodnotách, schopnostiach a silných stránkach.

ČO VÁM PROGRAM PRINESIE?

Vďaka 6 mesačnej spolupráci dosiahnete posun vo vlastnej a tímovej pracovnej motivácii a angažovanosti.

PREČO

Ujasnite si, aké je vaše PREČO a hodnoty v práci.

LÍDER

Porozumiete tomu, čo motivuje vašich ľudí.

SPOLUPRÁCA

Zlepšíte tímovú spoluprácu, motiváciu a angažovanosť.

AKO BUDE PROGRAM PREBIEHAŤ?

V PRIEBEHU 6 MESIACOV VÁS ČAKA:

ÚVODNÁ ANALÝZA

3 x INDIVIDUÁLNY KOUČING S LÍDROM

Pred tímovou prácou.

2 x TÍMOVÉ STRETNUTIE

3 x INDIVIDUÁLNY KOUČING S LÍDROM

Po tímovej práci.

SUMÁR AKČNÝCH KROKOV

Aké je vaše prečo?

ÚVODNÁ ANALÝZA

Spoločne zmapujeme:

aký je stav v oblasti motivácie a angažovanosti vás a vášho tímu,

aký je želaný stav v oblasti motivácie a angažovanosti vás a vášho tímu,

aké sú firemné ciele, zadefinovaný zmysel, hodnoty, potreby a očakávania,

určíme spoločné smerovanie k želanému výsledku.

3 x INDIVIDUÁLNY KOUČING

V priebehu individuálnych koučovacích stretnutí s lídrom tímu prejdeme:

 • 1
  vaše pracovné PREČO, motiváciu a hodnoty ako lídra tímu,
 • 2
  vaše osobné pracovné ciele, silné a slabé stránky, zdroje, ktoré prispievajú k vašej motivácií a konaniu,
 • 3
  tímové pracovné ciele, angažovanosť ľudí v tíme, ich silné a slabé stránky, zdroje, ktoré im umožňujú ciele naplniť.
Osobný koučing
Tímový koučing

2 x TÍMOVÉ STRETNUTIE

Spoločne zmapujeme a zadefinujeme:

 • 1
  tímové PREČO, hodnoty a spoločný tímový cieľ,
 • 2
  silné a slabé stránky tímu pri smerovaní za spoločným cieľom, príležitosti na zmenu, osobný záväzok a akčné kroky každého člena tímu.

Tímovým stretnutiam bude predchádzať individuálny rozhovor s každým členom tímu.

3 x INDIVIDUÁLNY KOUČING

S lídrom po tímových stetnutiach:

 • 1
  závery z tímových stretnutí a akčné kroky k podpore tímovej motivácie a angažovanosti,
 • 2
  udržiavacie stretnutie s obsahom podľa aktuálnej situácie,
 • 3
  udržiavacie stretnutie s obsahom podľa aktuálnej situácie, vnímanie zmeny v oblasti motivácie a angažovanosti ľudí.

SUMÁR AKČNÝCH KROKOV

Po úvodných individuálnych a tímových stretnutiach vypracujeme sumár akčných krokov na ďalšiu prácu s tímom.

(NE)motivujte - SAKOnferencia

BONUSY

Okrem základného programu individuálnych a tímových stretnutí získate:

priebežnú podporu nad rámec stanovených stretnutí v prípade urgentnej potreby,

rozhovor o tom, ako vyberať do tímu motivovaných a angažovaných ľudí, s ohľadom na firemné a tímové hodnoty,

záznam prednášky na tému motivácie ľudí, ktorá bola určená pre lídrov a HR manažérov v rámci odbornej konferencie.

AKÁ JE CENA PROGRAMU?

Cena 6 mesačného programu je

od 2 200 EUR

Výsledná cena závisí od individuálnych potrieb a finálnych úprav základného programu na základe vašich presných požiadaviek.

AKÉ SÚ MOJE SKÚSENOSTI?

Veľkú časť pracovného života (cca 9 rokov) som pracovala pre nadnárodnú spoločnosť v oblasti priameho predaja, kde som viedla tím ľudí a zastrešovala oblasti podpory predaja zamerané na motiváciu, zvyšovanie predaja a zdieľanie príležitosti.

V poslednom období som pôsobila na pozícii manažérky pre koučing a vzdelávanie predajcov.

Moja práca obsahovala zameranie sa na približne 25 000 predajcov, z toho viac ako s 300 sme pracovali intenzívne.

V súčasnosti pôsobím ako externá firemná a osobná koučka, pričom pomáham firmám, lídrom, podnikateľom a ich zamestnancom zladiť víziu s prácou tímu tak, aby smerovali k výsledkom, ďalej s komunikáciou, motiváciou, rozhodovaním, stanovovaním priorít a zvládaním tlaku či stresových situácii.

Som certifikovaná koučka v oblasti biznis a tímového koučingu, aj v oblasti životného a systemického koučingu.

Koučujem podľa zásad a princípov ICF (International Coach Federation - Medzinárodnej federácie koučov) a som členkou ICF Slovak Charter Chapter a SAKO (Slovenskej asociácie koučov).

HODNOTY, KTORÝMI SA PRI KOUČOVANÍ  RIADÍM

SLOBODA

Vytváram priestor, v ktorom sú dôležité vaše potreby a môžete nachádzať svoje vlastné odpovede a riešenia na rôzne situácie.

REŠPEKT

Pristupujem k vám partnersky, rovnocenne a zaujímam sa o vaše očakávania, ktoré udávajú koučovaniu smer.

BEZPEČIE

Vytváram bezpečný priestor, v ktorom môžete prejaviť svoje názory, myšlienky a emócie bez obavy z posudzovania.

Na stretnutí sa porozprávame o vašich potrebách a očakávaniach a dohodneme si prípadný ďalší priebeh spolupráce.

Stretnutie si môžete rezervovať buď cez online formulár alebo telefonicky či e-mailom.

+421 903 271 877
info@katarinaozvoldova.sk

REFERENCIE

„S Katkou som absolvoval niekoľko hodín koučingu, ktoré mi pomohli zadefinovať si hodnoty a priority v biznise. Viacerými dobre trafenými otázkami sme sa dostali až k tomu, čo je skutočne dôležité. Dnes už chápem, že svojho biznisového kouča by mal mať každý podnikateľ, ktorý sa chce posúvať. Pomôže to nielen jemu, ale celému jeho tímu a nakoniec aj firme. Biznis koučing je za mňa jedna z najlepších investícií a s Katkou ste v dobrých rukách.“
Peter Chodelka referencia
Peter Chodelkaspolumajiteľ affiliate siete Affial a prírodných výživových doplnkov Blendea; moderátor podcastu Podnicast
"Dokázali ste vytvoriť uvoľnenú atmosféru, bolo to príjemné, osobnejšie, vytratila sa nervozita, proste iný prístup."
Referencia na koučing
Richard Bariškonateľ spoločnosti
"Katka vie perfektne počúvať, sumarizovať a pýtať sa, naviesť človeka otázkami, aby sa pozrel do svojho vnútra a prišiel na to, čo je preňho v danej téme dôležité. Najviac sa mi páči, že sedenie je veľmi konštruktívne a nabáda človeka nachádzať konkrétne odpovede a riešenia, nielen si klásť otázky na zamyslenie. Koučing v podaní Katky je úplne fascinujúca metóda."
Zuzana Masárová
"Online koučing jsem vyzkoušela ze zvědavosti. V práci jsem řešila jednu náročnější situaci a chtěla jsem se na ni podívat z jiného úhlu pohledu, jenže sama jsem toho nebyla schopná docílit. Jedno sezení s Katarínou mě skvěle nasměrovalo. Upřímně jsem před sezením byla i trochu skeptická a nečekala jsem, že výsledky uvidím tak rychle. Příjemně mě to překvapilo. Katka je velmi empatická a zkušená koučka, která svým oborem opravdu žije."
Aneta Psotová
"Pri sedení sme sa s Katkou zamerali na koučing v rámci pracovnej sféry. Prebrali sme, čo bolo treba. Pod jej príjemným vedením som dospela k tomu, čo by bolo dobré zmeniť a na čo konkrétne sa zamerať. Zatiaľ sa mi stanovené ciele darí napĺňať. Som rada, že som to mohla s ňou prebrať a vrelo ju odporúčam."
Zuzana Palušáková

FIREMNÉ SPOLUPRÁCE