Sprevádzam ľudí k ich vlastným odpovediam, dôvere k svojim pocitom, objaveniu nečakaných schopností, sily a rozhodnutiam, ktoré budú s nimi v súlade.

Využívam pri tom koučing, skúsenosti s vedením ľudí a vlastnej životnej zmeny.

Som certifikovaná koučka osobného, biznis a aj tímového, či skupinového koučingu. Koučujem podľa zásad a princípov ICF (International Coach Federation - Medzinárodnej federácie koučov) a som členkou SAKO (Slovenskej asociácie koučov).

Koučujem ľudí na rôzne životné a pracovné témy a sprevádzam ich na ceste k ich vlastným odpovediam, dôvere k svojim pocitom, objaveniu nečakaných schopností, sily a rozhodnutiam, ktoré budú s nimi v súlade.

Od marketingu ku koučingu?

Koučkou som pôvodne byť nechcela. Pracovala som na oddelení podpory predaja vo veľkej nadnárodnej spoločnosti v oblasti priameho predaja, kde som viedla vlastný tím ľudí a zastrešovala oblasti podpory predaja zamerané na motiváciu, zvyšovanie predaja a zdieľanie príležitosti.

Popri tom, ako sme s tímom realizovali veľké kreatívne projekty, organizovali rôzne konferencie a školenia, som bola zároveň dennodenne v kontakte s predajcami. Moja práca obsahovala zameranie na približne 25 000 predajcov.

A keďže bolo našou hlavnou úlohou viesť predajcov k úspechom v podnikaní, k ich spokojnosti a výsledkom, tak sme pre nich zároveň vytvárali rôzne rozvojové podporné programy.

To viedlo postupne k potrebe tento program rozširovať, a tak jedného dňa prirodzene prišiel projekt, v ktorom sa zamestnanci nášho oddelenia mali zapojiť do koučovania predajcov. To bol moment, kedy som sa rozhodla hľadať možnosti, ako sa naučiť koučovať naozaj profesionálne. Chcela som sa vo svojej práci cítiť dobre a robiť veci pretože ich chcem a viem robiť. Začala som sa na to pozerať ako na príležitosť.

Absolvovala som mentoringový kurz v prestížnej škole koučingu a úplne som tomu prepadla. Až tak, že som prijala príležitosť stať sa manažérkou pre koučing a vzdelávanie predajcov. S viac ako 300 predajcami sme pracovali intenzívne v programe na ich podporu. Bola som pri tom, keď sme vo firme zavádzali koučing a prijímala som prvú internú koučku.

Koučing mení životy

V pracovnej oblasti sa mi síce darilo a kariéra bežala na plné obrátky. Vo veku 35 rokov som bola na vrchole kariéry, bola mi ponúknutá tá najvyššia pozícia, na ktorú som v tom čase mohla dosiahnuť. Viesť oddelenie podpory predaja vo veľkej nadnárodnej spoločnosti v oblasti priameho predaja, kde som pracovala posledných takmer deväť rokov.

No svoj súkromný život som, na rozdiel od toho pracovného, nedokázala udržať pod kontrolou. Môj celkový obraz spokojného života mi unikal pomedzi prsty.

V tom období som nielen koučovala, ale sama som prechádzala intenzívnym koučingom na moje vlastné témy. Pochopila som, že musím mnohé veci vo svojom živote radikálne zmeniť.

A začalo to prácou. Vo svojom intenzívnom pracovnom tempe som nebola schopná riešiť množstvo závažných vecí vo svojom súkromí. Novú pozíciu som nielen odmietla, ale rozhodla som sa spoločnosť opustiť úplne. Bolo to jedno z najnáročnejších rozhodnutí, aké som v živote urobila a stále verím, že jedno z najlepších.

Viac ako rok som venovala čas svojmu súkromiu a samej sebe, vyriešila situácie, ktoré riešiť šli a ujasnila si, kadiaľ chcem ďalej pokračovať.

A kadiaľ teda ďalej pokračujem?

Koučing mi pomohol zmeniť život a vo svojom vnútri intenzívne cítim, že mám v tejto ceste pokračovať a sprevádzať ľudí na ich ceste životom, či už osobným alebo pracovným.

Prináša mi to obrovské naplnenie, nadšenie a hlavne zmysel. Vždy keď som svedkom nejakého zásadného uvedomenia alebo premeny človeka vo svojom vnímaní, v krokoch a činnostiach, ktoré si dovtedy nebol ani len schopný predstaviť, napĺňa ma to obrovskou vďačnosťou, že som toho mohla byť svedkom.

Nikdy som si nemyslela, že by som chcela robiť niečo iné ako marketing. Svoju prácu som milovala, veľmi ma bavila, robila mi radosť a mohla som sa skutočne naplno realizovať. No koučing mi dal úplne iný rozmer. Je to ten druh práce, ktorý vás nielen baví, ale vás aj obrovsky napĺňa, dáva vám zmysel a pocit, že skutočne obohacujete životy iných ľudí.

Osobný koučing
Moderovanie
Tímový koučing
skupinový koučing študenti
Slovenská asociácia koučov
Kôň Kazaldo z Efippos

SLUŽBY A PRODUKTY 

 • KOUČING
  Som tu pre vás, aby ste sa mohli zorientovať vo svojich témach, situáciách a nájsť odpovede, riešenia, či uvedomenia, ktoré hľadáte. Mám dar načúvať, pozorovať a byť s druhými plne prítomná. To všetko vám poskytnem v osobnom alebo online koučingu. Pre firmy, tímy a záujmové skupiny ponúkam aj tímový, resp. skupinový koučing.
 • eBOOK ZDARMA
  V eBooku zdarma na tému: Čo by urobilo vaše budúce ja? vám ponúkam spracované 3 spôsoby, ktoré vám pomôžu vystúpiť z mysle, v ktorej sa najčastejšie cyklíme a prizvať do vytvárania vlastných uvedomení aj predstavivosť, telo a cítenie. Nástroje som upravila tak, aby ste ich zvládli použiť aj doma a úplne sami.
 • PRACOVNÝ ZOŠIT ZDARMA
  Pracovný zošit: Ako spoznať a využiť svoje silné stránky vám pomôže spracovať si osobnú SWOT analýzu, nasmeruje vás k efektívnemu využívaniu vašich silných stránok, zvládaniu slabých stránok a objaveniu ďalších príležitostí. Zároveň vám ponúka ďalšie užitočné bonusy, ktoré vás ešte viac podporia na vašej ceste.
 • PRACOVNÉ LISTY ZDARMA
  Pracovné listy: Aké je vaše PREČO v práci alebo v podnikaní vám pomôžu uvedomiť si, čo potrebujete pre to, aby ste dokázali byť vo svojej práci motivovaní. Prídete na to, čo potrebujete urobiť, aby ste mali v pracovnom živote viac zastúpené to, čo je pre vás skutočne dôležité. Zároveň vám ponúka ďalšie užitočné bonusy, ktoré vás ešte viac podporia na vašej ceste.
 • BLOG
  Inšpiráciu, zamyslenia sa a filozofovanie na rôzne životné a pracovné témy môžete nájsť na mojom blogu. Prostredníctvom mojich článkov si môžete o mne utvoriť ucelenejší obraz toho, kým som a čo vám môžem ponúknuť.
 • VIDEÁ
  Videá na rôzne životné a pracovné témy a zaujímavé rozhovory môžete nájsť v časti videá.
eBook ZDARMA
Silné stránky
Aké je vaše prečo?

KVALIFIKÁCIA

 • členstvo v ICF Slovak Charter Chapter
  Od roku 2024 som členkou ICF Slovak Charter Chapter, slovenskej pobočky Medzinárodnej federácie koučov.
 • systemický koučing
  Certifikáciu STC (Systemic Trained Coach) som získala na prestížnej Business Coaching College v Bratislave, prvej slovenskej inštitúcii, ktorá získala ACSTH certifikát od ICF (International Coach Federation).
 • členstvo v Slovenskej asociácií koučov
  Od roku 2021 som členkou Slovenskej asociácie koučov.
 • tímový a skupinový koučing
  Certifikáciu TCTC (Team Coaching Trained Coach) som získala na prestížnej Business Coaching College v Bratislave, prvej slovenskej inštitúcii, ktorá získala ACSTH certifikát od ICF (International Coach Federation).
 • tanečno-pohybová terapia a arteterapia
  Štúdium akreditované Ministerstvom školstva Českej republiky.
 • životný koučing
  Certifikáciu LCTC (Life Coaching Trained Coach) som získala na prestížnej Business Coaching College v Bratislave, prvej slovenskej inštitúcii, ktorá získala ACSTH certifikát od ICF (International Coach Federation).
 • trauma a pamäť - Dr. Peter Levine
  Seminár na tému trauma a pamäť u amerického psychológa Dr. Peter Levine.
 • certifikácia v oblasti biznis koučingu
  Certifikáciu BCTC (Business Coaching Trained Coach) som získala na prestížnej Business Coaching College v Bratislave, prvej slovenskej inštitúcii, ktorá získala ACSTH certifikát od ICF (International Coach Federation).
life coaching trained coach
business coaching trained coach
team coaching trained coach
systemický koučing
člen sako
 • 12 ročná prax v oblasti vedenia ľudí, tímov a budovania vzťahov
  Z toho 9 rokov som pracovala pre veľkú nadnárodnú spoločnosť v oblasti priameho predaja, kde som mala na starosti podporu predaja, motiváciu, vzdelávanie a koučing. Moja práca sa zameriavala na približne 25 000 predajcov, z toho viac ako s 300 sme pracovali intenzívnejšie. Viedla som tím ľudí, s ktorými sme spoločne realizovali veľké kreatívne projekty, organizovali rôzne konferencie a školenia. Na začiatku toho stáli ďalšie 3 roky praxe v oblasti zákazníckeho servisu a zahraničných vzťahov.
 • Doktorát v oblasti obchodu a marketingu
  Titul PhD. som získala na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Výskumnú činnosť som realizovala v Dánsku na Aarhus School of Business.
 • Vysokoškolské vzdelanie v oblasti obchodu a marketingu
  Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a titul Ing. som získala na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

Odpovede sú vo vás. Na každú situáciu existuje riešenie, na ktoré máte už dávno schopnosti. Budem rada, ak vás na vašej ceste za týmito odpoveďami a riešeniami budem môcť sprevádzať.