AKO SPOZNAŤ A VYUŽIŤ SVOJE SILNÉ STRÁNKY

Silné stránky

V poslednom období si všímam, že ľudia veľmi riešia svoje poslanie. To, čo by mali robiť, kým sú vo svojej podstate a veľakrát aj taký spirituálnejší pohľad na to, kým sem na zem prišli byť.

A v tomto spirituálnom rozmere vnímam pascu. Vidíte ľudí, ktorí sú úspešní a hovoria o tom, že žijú svoje poslanie, a tak máte pocit, že aj vy musíte nájsť tú výnimočnosť a to, čo máte pre tento svet urobiť.

No zároveň pritom poslanie zamieňate s ideálnym povolaním, zamestnaním, s predstavou, že vaše poslanie by v ideálnom prípade malo byť aj vašou prácou.

Čo ak už svoje poslanie dávno žijete? Čo ak ste ho už možno aj splnili?

Poslanie tak ako je vo svojej podstate definované, je nejaká zverená úloha, ktorú máte splniť. Lenže nikto už presne nedefinuje ako má táto úloha vyzerať, či je časovo ohraničená, podľa čoho budete vedieť, že ju už plníte alebo ste ju splnili.

Do tejto pasce som sa na chvíľu chytila aj ja. Riešila som:

  • Prečo sa v mojom živote udiali určité udalosti?
  • Ako ich mám využiť pre dobro iných?
  • Či to má nejaký hlbší zmysel a význam?
  • A čo mám prostredníctvom nich priniesť svetu?

Vytriezvela som v momente, keď ku mne prišla z môjho podvedomia veta: „Svoje poslanie si už splnila.“

V momente sa mi uľavilo a v mojej hlave sa rozjasnilo. Začala som sa na otázku poslania pozerať inak.

Poslanie sa nie vždy rovná práca. Poslanie môže byť už len to, že ste sa na tento svet narodili, že sa vo svojom živote potykáte s určitými udalosťami, to akým spôsobom určité veci riešite. A to aj v prípade, že to robíte len sami pre seba, pre svoju rodinu, pre svoje najbližšie okolie.

Zamerajte sa na to, kde je vaša SILA

Užitočnejšie, ako sa zameriavať na hľadanie svojho poslania, je zamerať sa na poznanie seba, toho, kým ste, v čom ste dobrí, čo vám robí radosť a kde je vaša sila. Poľavíte tak tlak, ktorý na seba hľadaním poslania vytvárate.

Vaše SILNÉ STRÁNKY, ako už napovedá samotný názov, sú niečo, kde je vaša SILA.

Silné stránky sú niečo, na čom môžete vo svojom živote stavať. Či už pracovnom alebo osobnom.

Často máme tendenciu vidieť skôr to, čo nám nejde, v čom nie sme dobrí a to sa potom snažíme zlepšiť. Lenže to je úplne obrátený spôsob. Takýmto prístupom sa skôr dostaneme do frustrácie a pocitu, že sa nám nedarí.

Keď sa zameriate na svoje silné stránky, naučíte sa ich identifikovať a posilňovať, začnete s najväčšou pravdepodobnosťou robiť veci, ktoré vám idú a robia vám radosť. To sa celkom určite odrazí vo vašom pracovnom, aj súkromnom živote a zrejme začnete pociťovať aj väčšiu životnú radosť a ľahkosť.

Prečo je pre mnohých ľudí náročné poznať svoje silné stránky?

Často býva prekážkou k tomu, aby sme si uvedomili svoje silné stránky, že nevieme, čo nám určí, že je niečo silná stránka.

Naša predchádzajúca generácia a aj tá naša dosť trpela tým, že sa upriamovala pozornosť naopak na rozvoj našich slabých stránok. Toho, čo nám nejde, v čom nevynikáme, kde máme zlé známky a pod.

A to všetko sa deje na úkor silných stránok, ktorých rozvoj by človeku mohol priniesť do života viac ľahkosti, radosti a zrejme aj úspechu v tom, čo robí.

A tak sa často stáva, že mnohí ľudia ani nevedia identifikovať svoje silné stránky. Tie slabé odhalia rýchlejšie a sú si ich veľmi dobre vedomí.

Ako rozpoznať svoje silné stránky?

Je dobré si všímať, čo vám ide s ľahkosťou, čo vás baví, kde vám pri práci rastie energia, kde sa cítite silní. Jednou z najjednoduchších vecí je si to trošku zanalyzovať. Vyhradiť si čas a priestor a zamyslieť sa nad tým, čo sú vaše silné a čo slabé stránky. Treba to ale urobiť tak skutočne a úprimne, so záujmom.

Nestačí si sadnúť na päť minút a tak nejako to vychrliť, prvé, čo vám napadne. S najväčšou pravdepodobnosťou sa trafíte, ale je otázka, či pri tom získate aj nejaké ďalšie uvedomenie.

To je ďalšia vec, ktorú si všímam a uvedomujem, že si ľudia svoje zoznamy silných a slabých stránok píšu skôr ako zoznamy vlastností. A najčastejšie na pracovné pohovory zrejme pripravujú zoznamy vlastností, ktoré očakávajú, že by zamestnávateľ chcel počuť.

To znamená, že medzi silné stránky zaraďujú napríklad: som spoľahlivý, zodpovedný, mám zmysel pre detail. A medzi tie slabé napríklad: som sem tam tvrdohlavý, a pod.

Uvedomenie silných a teda aj slabých stránok by nemalo byť len zoznamom vlastností, ktoré vo finále až tak veľa nepovedia, pretože u každého sa prejavujú inak.

Malo by to byť viac konkrétne a definitívne by ste k tomu mali vedieť dať aj nejaký konkrétny príklad, keď príde na bližšie dotazy k silným stránkam.

A v neposlednom rade, by to mal byť prehľad, ktorí pomôže vám. Na základe ktorého budete vedieť na čom môžete stavať. Ktorý vám ukáže prípadne, akým pracovným smerom sa máte vydať alebo aké činnosti môžete viac zaradiť do svojho života. Prípadne, ako ich môžete poprepájať tak, aby boli vo váš prospech v rôznych oblastiach života.

Naše silné stránky vlastne odrážajú to, kde sa cítime byť doma, kde nám je dobre, a tým pádom sme prirodzene ochotní tam venovať viac energie a času na to, aby sme ich rozvíjali. Keď si nájdeme prácu, ktorá je v súlade s našimi silnými stránkami, býva v tom radosť, ľahkosť .

Urobte si osobnú SWOT analýzu

Jedným zo spôsobov ako si urobiť jasno je jednoduchá osobná SWOT analýza.

Slúži nielen na to, aby ste si vytvorili zoznam svojich silných a slabých stránok, ale aj na to, aby ste na základe nich identifikovali, ako to môžete využiť alebo ako môžete zlepšiť svoj súčasný stav. Identifikujete si teda aj príležitosti a riziká.

SWOT je anglická skratka výrazov:

S = strenghts (silné stránky),
W = weaknesses (slabé stránky),
O = opportunities (príležitosti),
T = threats (riziká).

Často ju využívajú firmy, keď mapujú svoju pozíciu na trhu. Ale je to veľmi jednoduchý nástroj, ktorý môže urobiť aj každý sám, takzvanú osobnú SWOT analýzu.

Silné stránky

Pracovný zošit vás povedie krok za krokom pri vypracovávaní vlastnej SWOT analýzy a poskytne vám priestor, aby ste si mohli zodpovedať otázky smerujúce k rozpoznaniu vašich silných a slabých stránok, ale aj príležitosti, ktoré vám vaše silné stránky poskytujú. Okrem toho si identifikujete prípadné riziká, na ktoré si máte dávať pozor.

Vyhraďte si na vypracovanie dostatočný čas a určite to urobte písomne. V závere pracovných listov vás čakajú aj ďalšie bonusy, v podobe koučingu a eBookov zdarma. Niektoré bonusy sú obmedzené na najbližších 14 dní od stiahnutia pracovného zošitu a podmienené tým, aby ste ho aj reálne vypracovali. Všetky detaily už nájdete v ňom.

Viac k tomu, ako s pracovným zošitom pracovať nájdete v živom vysielaní, v ktorom sme sa s recruiterkou Petrou Sujovou rozprávali o silných stránkach a o tom, ako s nimi pracovať aj v kontexte pracovného pohovoru.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Zameranie na silné stránky funguje!

Mám to otestované vo svojej manažérskej praxi

Približne deväť rokov som pracovala v spoločnosti priameho predaja. Moja hlavná náplň sa týkala motivácie a programov zvyšujúcich predaj a zdieľanie príležitosti. V poslednom období som pôsobila na pozícii manažérky pre koučing a vzdelávanie predajcov. Moja práca obsahovala zameranie sa na približne 25 000 predajcov, z toho viac ako s 300 sme pracovali intenzívnejšie.

Viedla som tím ľudí, s ktorými sme spoločne realizovali veľké kreatívne projekty, organizovali rôzne konferencie a školenia. Tento tím bol veľmi rôznorodý a združoval veľmi šikovných ľudí z rôznych oblastí, kreatívcov, lektorov, analytikov, nákupcov. Potrebovala som ľudí, ktorí prinášali nápady, ľudí, ktorí ich dokázali zrealizovať, ale aj tých, čo to vyhodnotili a rozumeli číslam.

Hľadať ľudí, ktorí by to boli schopní celé pokryť a boli by vzájomne zastupiteľní bolo skôr nereálne a tak sme sa zamerali skôr na úzku špecializáciu jednotlivcov. Napríklad kreatívci prichádzali s úžasnými nápadmi, no nedokázali vytvoriť tabuľku a urobiť si poriadok a prehľad v nákladoch. A naopak boli ľudia, čo číslami a tabuľkami žili, no vytvoriť motivačný text bolo pre nich náročné.

Tým, že sme sa zamerali na identifikovanie silných stránok u jednotlivcov a umožnili im sa v nich ďalej rozvíjať a prispôsobovali sme tomu aj organizačnú štruktúru, sa mohol každý úzko špecializovať, no vzájomne sa dopĺňať a otvárať viac tímovú spoluprácu tam, kde sa ich činnosti prelínali. Za mňa to fungovalo skvele a tento prístup odporúčam.

Pre každého lídra je základ poznať nielen svoje silné a slabé stránky, ale aj silné a slabé stránky ľudí, ktorých vedie. A samozrejme sa s nimi musí naučiť operatívne pracovať. Od toho sa potom odvíja kvalita, efektivita, ale aj rýchlosť tímu. Keď viete, v čom je kto dobrý, tak z toho viete vyťažiť maximum. A okrem toho, podporíte ďalšieho človeka v tom, aby robil to, čo ho baví, robí ho šťastným a mohol sa realizovať. Je to pre jeho dobro, ale aj pre dobro celého tímu. Keď niekto robí to, v čom je dobrý alebo ho to baví, podá ďaleko lepší výkon, ako keď tú činnosť neznáša.

Vracajte sa k osobnej SWOT analýze v čase

Osobná SWOT analýza je niečo, k čomu je dobré sa v čase vracať. Pretože v čase sa dejú zmeny a do popredia môže vystúpiť iná silná stránka, ktorá je pre vás práve dôležitá.

Napríklad zmeníte zamestnanie a už samotná zmena pozície, role, môže vyžadovať väčšie zapojenie vašej inej silnej stránky. Takže by som odporúčala sa v čase k tejto analýze vracať. Určite pri nejakých dôležitých životných míľnikoch alebo zmenách.

Vedeli ste, že vaša silná stránka môže byť zároveň aj vašou slabou stránkou?

Pred časom ma zaujala jedna myšlienka, o ktorej v jednom zo svojich podcastov hovorila Brené Brown. A to, že najlepšie časti nás samých a časti, ktoré by sme najradšej zmenili sú súčasťou toho istého spektra.

Napríklad, ja mám jednu z najsilnejších stránok empatiu, čo zároveň býva aj jednou z mojich najslabších stránok, resp. stránok, ktorá mi dáva tak povediac zabrať.

Na jednej strane je to pre mňa veľká výhoda, pretože dokážem ľudí vnímať, dokážem sa na nich naladiť a veľmi rýchlo porozumieť. Na druhej strane pre mňa býva problém nepreberať na seba za nich zodpovednosť, resp. dokázať povedať nie, keď vnímam, že mi je druhá strana sympatická alebo že to má momentálne náročné a pod. A to vie byť veľký problém.

Takže potom je dobré vedieť nielen, čo je vaša silná stránka, ale aj, akú má sama o sebe tienistú stránku a čo s tým môžete alebo potrebujete urobiť.

To isté sa týka napríklad kreativity. Keď je človek veľmi kreatívny, môže si niekedy uletieť od reality alebo môže byť náročné potom vymyslené projekty a aktivity realizovať. Potom pomôže práve to uvedomenie, že tam môžete týmto spôsobom naraziť a určiť si práve príležitosti (či je vo vašom okolí niekto, kto vám pomôže držať sa v nejakých medziach limitoch alebo mi pomôže to, čo vymyslíte zrealizovať a pretaviť do konkrétnych krokov alebo čo potrebujete urobiť, aby…).

Preto odporúčam, keď budete identifikovať svoje slabé stránky, aby ste ich nehľadali len úplne oddelené od svojich silných stránok. Pozrite sa na ne aj z kontextu svojich silných stránok – kde sa táto vaša kvalita môže prejaviť ako slabá stránka a pod.

Na záver už len pripomienka, zameriavajte sa na to, kde cítite silu. Tam nájdete to, čo hľadáte, vaše naplnenie, radosť, ľahkosť.

Katarína

Katarína Ožvoldová
Sprevádzam ľudí na ceste k ich vlastným odpovediam, dôvere k svojim pocitom, objaveniu nečakaných schopností, sily a rozhodnutiam, ktoré budú s nimi v súlade. Som koučka, mám skúsenosti s vedením ľudí a prešla som vlastnou životnou zmenou. Prečítajte si môj príbeh>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.