EFEKTÍVNA

KOMUNIKÁCIA

VIAC AKO 6 MESAČNÝ PROGRAM

NA ROZVOJ KOMUNIKAČNÝCH ZRUČNOSTÍ

A ZLEPŠENIE SPOLUPRÁCE V TÍME

ČO VÁM PROGRAM PRINESIE?

Vďaka 6 mesačnej spolupráci dosiahnete posun v komunikácii s vašim tímom a kolegami.

POROZUMENIE

Porozumiete typológii ľudí a ich rôznym potrebám v komunikácii.

LÍDER

Posilníte vaše zručnosti lídra a naučíte sa dávať priamu spätnú väzbu.

SPOLUPRÁCA

Zlepšíte tímovú spoluprácu vďaka efektívnej a nenásilnej komunikácii.

VYSKLADAJTE SI PROGRAM PODĽA POTRIEB

ZÁKLADNÝ BALÍK

V PRIEBEHU 6 MESIACOV:

MAPOVANIE POTRIEB V OBLASTI ZLEPŠENIA KOMUNIKÁCIE

60 min. stretnutie

4 x INDIVIDUÁLNY KOUČING / MENTORING S LÍDROM

Mentoring v rôznych oblastiach komunikácie podľa individuálnych potrieb v kombinácii s koučingom pre implementáciu vo vašom konkrétnom kontexte. 90 min. na každé stretnutie.

2 x INDIVIDUÁLNY KOUČING S LÍDROM

Na rôzne témy v oblasti komunikácie podľa konkrétnej potreby, resp. vzniknutých aktuálnych situácií. 60 min. na stretnutie .

ZÁVEREČNÉ MAPOVANIE POSUNU

60 min. stretnutie
Aké je vaše prečo?

MAPOVANIE POTRIEB

V OBLASTI ZLEPŠENIA KOMUNIKÁCIE

Spoločne prejdeme:

v akých oblastiach vnímate potrebu zlepšiť komunikáciu,

čo vám v komunikácii funguje a kedy vnímate, že je efektívna,

kde vnímate úskalia komunikácie s kolegami, členmi tímu, prípadne inými ľuďmi,

oblasti, na ktorých budeme spoločne pracovať, aby došlo k zlepšeniu komunikačných zručností.

4 x INDIVIDUÁLNY KOUČING / MENTORING

V priebehu individuálnych stretnutí podľa vašich konkrétnych potrieb prejdeme:

 • 1
  transakčnú analýzu, priamu a nenásilnú komunikáciu,
 • 2
  dávanie pozitívnej spätnej väzby,
 • 3
  dávanie rozvojovej spätnej väzby,
 • 4
  prijímanie spätnej väzby a zvládanie emócii.

Okruhy rozhovor sú stanovené orientačne. Na základe úvodného mapovania potrieb v oblasti zlepšenia komunikácie môže byť obsah prispôsobený priamo na mieru. 

2 x INDIVIDUÁLNY KOUČING

Na rôzne témy v oblasti komunikácie podľa konkrétnej potreby, resp. vzniknutých aktuálnych situácií. 

ZÁVEREČNÉ MAPOVANIE POSUNU

Spoločne prejdeme:

kde vnímate posun v oblasti komunikácie,

ako môžete nadobudnuté informácie a zručnosti aplikovať z dlhodobého hľadiska,

či je ešte nejaká oblasť, v ktorej vnímate potrebu zlepšiť komunikáciu a jej prípadné riešenie.

AKÁ JE CENA ZÁKLADNÉHO BALÍKU V PROGRAME?

Cena 6 mesačného programu je

880 EUR

PRIDAJTE DO PROGRAMU AJ

TÍMOVÉ STRETNUTIA

TÍMOVÝ WORKSHOP DOSPELEJ A NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE

4 hodiny

TÍMOVÝ WORKSHOP KOMUNIKÁCIE PODĽA TYPOLÓGIE OSÔB

4 hodiny

TÍMOVÝ WORKSHOP DÁVANIE A PRIJÍMANIE SPÄTNEJ VÄZBY

6 hodín

TÍMOVÝ WORKSHOP

DOSPELEJ A NENÁSILNEJ KOMUNIKÁCIE

Na základe transakčnej analýzy porozumieme tomu, kde nám v komunikácii vznikajú nedorozumenia a konflikty a ako môžeme komunikovať nenásilne a z dospelého stavu ega.

Cena 4 hodinového tímového workshopu je

450 EUR

Tímový koučing

TÍMOVÝ WORKSHOP 

KOMUNIKÁCIE PODĽA TYPOLÓGIE OSÔB

Vďaka DiSC ® metóde porozumieme rôznym typom osobností a rôznym komunikačným štýlom, vďaka ktorým sa môžeme bez problémov dorozumieť.

V rámci tímu vzájomne pochopíme, komu čo v komunikácii najviac vyhovuje a ako sa v tom môžeme zladiť.

Cena 4 hodinového tímového workshopu je

450 EUR

SKUPINOVÝ WORKSHOP 

DÁVANIE A PRIJÍMANIE SPÄTNEJ VÄZBY

Porozumieme tomu, prečo a ako dávať pozitívnu a rozvojovú spätnú väzbu efektívnym a koučovacím spôsobom.

A zároveň, ako spätnú väzbu zvládnuť prijať a pracovať so sebareguláciou a emóciami.

Cena 6 hodinového workshopu určeného najmä pre skupinu lídrov tímov je

750 EUR

Skupinový workshop na tému spätná väzba

Nad rámec základného balíka si môžete zvoliť ktorýkoľvek tímový či skupinový workshop. Zároveň je možné workshopy a program prispôsobiť podľa vašich konkrétnych potrieb.

Kontaktujte ma a preberieme bližšie detaily.

BONUS

Okrem základného programu individuálnych stretnutí získate:

priebežnú podporu nad rámec stanovených stretnutí v prípade urgentnej potreby.

AKÉ SÚ MOJE SKÚSENOSTI?

Veľkú časť pracovného života (cca 9 rokov) som pracovala pre nadnárodnú spoločnosť v oblasti priameho predaja, kde som viedla tím ľudí a zastrešovala oblasti podpory predaja zamerané na motiváciu, zvyšovanie predaja a zdieľanie príležitosti.

V poslednom období som pôsobila na pozícii manažérky pre koučing a vzdelávanie predajcov.

Moja práca obsahovala zameranie sa na približne 25 000 predajcov, z toho viac ako s 300 sme pracovali intenzívne.

V súčasnosti pôsobím ako externá firemná a osobná koučka, pričom pomáham firmám, lídrom, podnikateľom a ich zamestnancom zladiť víziu s prácou tímu tak, aby smerovali k výsledkom, ďalej s komunikáciou, motiváciou, rozhodovaním, stanovovaním priorít a zvládaním tlaku či stresových situácii.

Som certifikovaná koučka v oblasti biznis a tímového koučingu, aj v oblasti životného a systemického koučingu.

Koučujem podľa zásad a princípov ICF (International Coach Federation - Medzinárodnej federácie koučov) a som členkou ICF Slovak Charter Chapter a SAKO (Slovenskej asociácie koučov).

HODNOTY, KTORÝMI SA PRI KOUČOVANÍ  RIADÍM

SLOBODA

Vytváram priestor, v ktorom sú dôležité vaše potreby a môžete nachádzať svoje vlastné odpovede a riešenia na rôzne situácie.

REŠPEKT

Pristupujem k vám partnersky, rovnocenne a zaujímam sa o vaše očakávania, ktoré udávajú koučovaniu smer.

BEZPEČIE

Vytváram bezpečný priestor, v ktorom môžete prejaviť svoje názory, myšlienky a emócie bez obavy z posudzovania.

Na stretnutí sa porozprávame o vašich potrebách a očakávaniach a dohodneme si prípadný ďalší priebeh spolupráce.

Stretnutie si môžete rezervovať buď cez online formulár alebo telefonicky či e-mailom.

+421 903 271 877
info@katarinaozvoldova.sk

REFERENCIE

„S Katkou som absolvoval niekoľko hodín koučingu, ktoré mi pomohli zadefinovať si hodnoty a priority v biznise. Viacerými dobre trafenými otázkami sme sa dostali až k tomu, čo je skutočne dôležité. Dnes už chápem, že svojho biznisového kouča by mal mať každý podnikateľ, ktorý sa chce posúvať. Pomôže to nielen jemu, ale celému jeho tímu a nakoniec aj firme. Biznis koučing je za mňa jedna z najlepších investícií a s Katkou ste v dobrých rukách.“
Peter Chodelka referencia
Peter Chodelkaspolumajiteľ affiliate siete Affial a prírodných výživových doplnkov Blendea; moderátor podcastu Podnicast
"Dokázali ste vytvoriť uvoľnenú atmosféru, bolo to príjemné, osobnejšie, vytratila sa nervozita, proste iný prístup."
Referencia na koučing
Richard Bariškonateľ spoločnosti
"Katka vie perfektne počúvať, sumarizovať a pýtať sa, naviesť človeka otázkami, aby sa pozrel do svojho vnútra a prišiel na to, čo je preňho v danej téme dôležité. Najviac sa mi páči, že sedenie je veľmi konštruktívne a nabáda človeka nachádzať konkrétne odpovede a riešenia, nielen si klásť otázky na zamyslenie. Koučing v podaní Katky je úplne fascinujúca metóda."
Zuzana Masárová
"Online koučing jsem vyzkoušela ze zvědavosti. V práci jsem řešila jednu náročnější situaci a chtěla jsem se na ni podívat z jiného úhlu pohledu, jenže sama jsem toho nebyla schopná docílit. Jedno sezení s Katarínou mě skvěle nasměrovalo. Upřímně jsem před sezením byla i trochu skeptická a nečekala jsem, že výsledky uvidím tak rychle. Příjemně mě to překvapilo. Katka je velmi empatická a zkušená koučka, která svým oborem opravdu žije."
Aneta Psotová
"Pri sedení sme sa s Katkou zamerali na koučing v rámci pracovnej sféry. Prebrali sme, čo bolo treba. Pod jej príjemným vedením som dospela k tomu, čo by bolo dobré zmeniť a na čo konkrétne sa zamerať. Zatiaľ sa mi stanovené ciele darí napĺňať. Som rada, že som to mohla s ňou prebrať a vrelo ju odporúčam."
Zuzana Palušáková

FIREMNÉ SPOLUPRÁCE