AKO SPLNIŤ SVOJE PREDSAVZATIA A DOSIAHNUŤ POČAS ROKA POSUN?

Ako splniť predsavzatia a dosiahnuť počas roka posun?

38% ľudí si dáva novoročné predsavzatia každý rok, ale len 9% ľudí pri nich vydrží počas celého roka. 80% novoročných predsavzatí je zabudnutých do februára. (driveresearch, 2023)

V praxi koučovania sa najčastejšie stretávame s týmito prekážkami, ktoré nám bránia v splnení novoročných cieľov (predsavzatí) alebo posune v rôznych oblastiach života:

 • V novoročných predsavzatiach nestanovujeme svoje ciele podľa toho, čo by sme skutočne chceli a čo je pre nás skutočne dôležité, ale ostávame na povrchu toho, čo by sme mali, lebo... (rodina, okolie, hodnotenie z vonku a pod.).
 • Neopierame sa o zdroje, ktoré nás môžu podporiť (to, čo už zvládame, čo nám už funguje, o koho sa môžeme oprieť).
 • Dávame si veľké ciele, ktoré už nerozdelíme na menšie konkrétne kroky.

Ak chceme na konci roka zaznamenať posun v akejkoľvek oblasti života, potrebujeme sa nad našimi predsavzatiami a cieľmi zamyslieť viac do hĺbky.

 • 1
  Ujasnite si, či to, čo ste si predsavzali, naozaj chcete

V článku 3 kroky, ako môžete ZBILANCOVAŤ uplynulý rok a určiť si smerovanie budúceho roka som písala práve o tom, ako si vybrať oblasti, v ktorých sa budete chcieť skutočne posunúť vy sami. Tým určite začnite. Ak tento krok vynecháte, v ďalších by ste opäť mohli ísť len po povrchu a nestanovíte si ciele, ktoré vychádzajú z vašich vlastných potrieb a túžob.

Nezabúdajte pritom ani na svoje hodnoty, ktoré vám pomôžu lepšie zhodnotiť to, na čom vám skutočne záleží a v čom vy sami chcete posun dosiahnuť. O tom píšem viac v článku: AKO SPOZNAŤ SVOJE ZÁKLADNÉ HODNOTY A ROZHODOVAŤ SA PODĽA NICH?

Zároveň, môže byť užitočné, ak si ujasníte, čím ste, v oblasti alebo činnosti, ktorú ste si predsavzali, motivovaní. Inšpiráciu môžete nájsť v článku: (NE)MOTIVUJTE SA, zistite, čím už motivovaní ste.

 • 2
  Zhodnoťte situáciu a pomenujte svoje zdroje

Keď budete mať vybranú ideálne 1 kľúčovú oblasť (maximálne 3), v ktorých sa chcete v nasledujúcom roku posunúť, je dobré najskôr zhodnotiť aktuálny stav v danej oblasti a zamyslieť sa nad svojimi zdrojmi (tým, čo vám už funguje, čo už robíte dobre, prípadne tým, ako vám to šlo v minulosti s podobnými cieľmi alebo kto vás môže podporiť, či byť zdrojom inšpirácie).

Ideálna na takéto zamyslenie je škála.

škála v koučovaní

Na škále od 1 do 10 ohodnoťte svoju aktuálnu spokojnosť s danou oblasťou (ak máte viac oblastí, v ktorých by ste sa chceli posunúť, zhodnoťte každú samostatne). Pričom 1 znamená, že ste s danou oblasťou spokojní najmenej10 najviac.

Na čísle, ktoré ste si vybrali, pomenujte a ideálne zapíšte, čo tam už máte a čo vám funguje.

Začiatkom minulého roka som koučovala klientku, ktorá sa chcela zlepšiť v predaji a patriť medzi najlepších predajcov vo svojej oblasti vo firme, kde pracovala. Pracovali sme podobným spôsobom a najskôr som sa zaujímala o to, čo už jej v predaji tak, ako ho robí teraz, funguje (v čom je dobrá, ktoré návyky ju dostali tam, kde už je). Pomenovávala svoje schopnosti, svoj spôsob práce a upriamovali sme pozornosť na tie najkľúčovejšie veci, ktoré považuje za dôležité pre úspech v predaji a už ich robí.

Pomenujte a zapíšte všetko, na čo si spomeniete. To sú veci, ktoré tvoria základ toho, kde už teraz ste a môžete na nich stavať. Môžete si tak uvedomiť, že nestojíte na úplnom začiatku a máte sa od čoho odraziť.

Ak začínate s niečím novým po dlhej dobe, napríklad s cvičením, potom sa zamyslite nad tým, čo vám v minulosti fungovalo pri podobnej činnosti, ako ste v nej zvládli vytrvať a pod.

 • 3
  Určite si, kam sa chcete posunúť a ako sa tam dostanete

V ďalšom kroku sa na tej istej škále zamyslite nad tým, na aké číslo by ste sa chceli ideálne posunúť. Nemusí ísť vždy o maximálne číslo 10. Určite si subjektívne, ktoré číslo vám príde ako dostatočný posun, s ktorým by ste boli spokojní.

Keď budete mať vybrané číslo, kam sa chcete posunúť, zamyslite sa najskôr nad tým, ako vyzerá situácia na tom čísle. Čo je tam prítomné, aký je konkrétny hlavný cieľ. Ideálne je, ak ho pomenujete presne a merateľne (pokiaľ je to možné).

Moja klientka sa chcela stať najlepšou v predaji v danej firme. Tento cieľ je zadefinovaný jasne. Z merateľného hľadiska môžeme skúmať, čo to presne znamená, číselne, v aktivitách a pod.

Keď budete mať určené, kam sa chcete posunúť, na aké konkrétne číslo na škále a čo to presne znamená, zamyslite sa nad tým, čo všetko by bolo potrebné zmeniť alebo urobiť, aby ste sa na toto nové číslo mohli posunúť zo svojej predchádzajúcej pozície.

Opäť napíšte všetko, čo vám napadne. Čo vám príde ako dôležité zaradiť do svojich činností, aktivít, prípadne, čo by ste z existujúcich návykov potrebovali zmeniť tak, aby to viedlo v úspechu v oblasti, kde sa chcete posunúť alebo zlepšiť.

V príklade predaja, sme s klientkou v tejto fáze skúmali, čo by z činností, ktoré už robí potrebovala zlepšiť a ako. Bolo to napríklad upraviť a zefektívniť svoj systém práce s klientmi. Ďalej sme skúmali, čo si všíma u iných úspešných predajcov, čo robia a ona zatiaľ nerobí alebo to robí inak. Na základe toho sa mohla zamyslieť nad ďalšími krokmi, ktoré môžu viesť k posunu v želanej oblasti. Klientka si takto ujasnila, čo všetko je potrebné urobiť pre to, aby mohla byť vo svojej práci ešte úspešnejšia.

 • 4
  Rozkúskujte slona a zjedzte ho po častiach

Zrejme ste sa už stretli s prímerom: Je možné zjesť slona? Je to možné, ak ho rozkúskujeme a zjeme po častiach.

Už v predchádzajúcom bode, keď sa na škále zamýšľate nad tým, čo všetko potrebujete urobiť pre to, aby ste sa vo vami vybranej oblasti posunuli, porcujete slona.

Stať sa najlepším v predaji môže byť na prvý pohľad veľký cieľ. Keď si však zhodnotíte svoju aktuálnu pozíciu a čo všetko potrebujete urobiť pre to, aby ste sa posunuli, rozdeľujete tento cieľ do menších častí a konkrétnych činností, ktoré bude potrebné urobiť (či už ide o konkrétne pracovné úlohy, zlepšenie nejakých zručností a schopností alebo zmenu návykov). V závere roka so mnou klientka zdieľala svoje výsledky s poďakovaním, ako jej toto zamyslenie pomohlo k dosiahnutiu svojich cieľov.

V ďalšom kroku je dobré tieto pomenované kroky ešte viac špecifikovať. Pri každom, ktorý si určíte, že budete robiť, si aj presne zadefinovať, kedy a ako ten krok budete robiť. A tiež, čo vás podporí v tom, aby ste to robiť mohli.

Uvediem iný príklad, ktorý sa týka jedného z našich najčastejších predsavzatí, začať cvičiť (39% spomedzi všetkých predsavzatí). (driveresearch, 2023)

Keď som si dala v minulom roku za cieľ vrátiť sa opäť k aktívnemu športu, v prvom kroku som si potrebovala zvoliť šport, ktorí mi bude vyhovovať. Skúmala som, ktorý z množstva športov, ktoré som robila v minulosti, by ma momentálne najviac bavil, prinášal najväčšiu radosť (aby som mala dostatočnú motiváciu ho robiť) a zároveň prinášal najlepšie výsledky.

Vyšiel z toho pole dance, šport, v ktorom pracujete s vlastnou váhou a prináša rýchle výsledky v sile, pevnosti a aj pružnosti tela. Uprednostnila som ho pred cyklistikou, behom, korčuľovaním, posilňovaním, jógou a mnohými, ktorými som sa v minulosti zaoberala. Takýmto výberom som stavala na tom, čo v súčasnosti najviac potrebujem a čo ma bude najviac baviť.

predsavzatia a šport

V ďalšom kroku však bolo potrebné ísť do akcie. Určila som si pevné dni v kalendári, kedy mi bude cvičenie najviac vyhovovať a rozhodla som sa, že v tieto dni nebudem plánovať žiadne iné aktivity. Kúpila som si permanentku, aby som svojej mysli nedala priestor vyjednávať, či sa mi zrovna chce.

Zároveň, aby som na seba príliš netlačila a neznechutila si daný šport, som si určila výnimky, kedy proste na tréning nepôjdem. Je to obdobie ženského cyklu, kedy sila u žien prirodzene klesá. Aj keď sa objavia ďalšie dni, kedy sa budem cítiť unavená a vyčerpaná a akékoľvek cvičenie by bolo namáhavé.

Takže nešlo len o zámer začať cvičiť, ale o určenie konkrétneho plánu, ktorý mi pomôže vytrvať, je dostatočný na to, aby som sa mohla posúvať a zlepšovať a zároveň nie príliš nátlakový, aby ma pripravil o radosť z danej činnosti.

 • 5
  Určite si minimum, s ktorým budete spokojní

Aj tomu najlepšiemu plánu sa môže čokoľvek postaviť do cesty. Život sa proste deje a nepýta sa, či zrovna vyhovuje nášmu plánu. Niekedy sa môžeme posúvať pomalšie, ako sme pôvodne chceli. Zistíme, že nám nejaká činnosť a aktivity môžu trvať dlhšie alebo ich zvládnutie môže byť náročnejšie a pod.

Preto je dobré si okrem hlavného cieľa, ktorý chcete dosiahnuť určiť aj minimum, s ktorým budete spokojní, ak ho zvládnete.

V príklade mojich športových výkonov som si stanovila zvládnuť aspoň raz do týždňa (s výnimkou času určeného na úplný oddych) tréning pole dance. To je to minimum, ktoré dokážem určite zabezpečiť aj pri väčšej pracovnej vyťaženosti. Zároveň je to minimum, ktoré mi pomôže udržiavať sa minimálne na rovnakej úrovni, prípadne bude prispievať k malému posunu. Všetko, čo zvládnem naviac, cvičenie dvakrát do týždňa, alebo iné športy ako cyklistika, lyžovanie, jóga a strečing doma a pod., je už bonus, z ktorého budem ešte šťastnejšia, ale nemusím to tlačiť za každú cenu.

Takýmto spôsobom môžete zo seba sňať tlak a určiť si malé a zároveň dostatočné veľké kroky na to, aby ste v danej činnosti vytrvali aj keď podmienky nebudú úplne ideálne.

 • 6
  Zamerajte sa na progres, nie na dokonalosť

K pole dance som sa vrátila po cca 7 rokoch a na začiatku mi dalo zabrať zdvihnúť svoj zadok na tyč. Skúšala som to 10x? 50x? Už som aj prestávala dúfať. A potom to prišlo, zrazu, ako nič, zadok bol hore.

V eufórii z tohto malého úspechu som si celým svojím telom uvedomila, že nejde o to, či robím niečo dokonale, či musím niekde začínať odznova alebo ako ďaleko som už zašla a čo zvládla.

Ide o progres, o prekonávanie samej seba a postupný posun. O schopnosť nevzdať sa, vytrvať, skúšať to zas a znova. O schopnosť oceniť aj malé úspechy a posun.

Preto nezúfajte, ak máte pocit, že váš celkový cieľ ešte nie je na dosah alebo sa neposúvate tak rýchlo, ako by ste chceli. Vnímajte nielen vzdialenosť, ktorú vám ešte ostáva prejsť, ale aj vzdialenosť, ktorú ste už prešli a oceňte sa za každý krok, ktorý smerom k svojmu cieľu urobíte.

Je to dôležité, najmä v období, kedy budete chcieť všetko vzdať, keď budete mať pocit, že všetko hrá proti vám a že sa nikam neposúvate. Pozrite sa späť a zhodnoťte, či je to naozaj pravda. Či ste sa naozaj neposunuli ani o malý kúsok a či to nestálo za to. Som si istá, že keď si spomeniete odkiaľ ste vyšli a čo sa vám podarilo, aj keby to malo byť niečo malé, budete sa cítiť lepšie a nájdete odvahu urobiť ďalšie malé kroky k posunu.

 • 7
  Oddych a čas na regeneráciu

Nech už chcete dosiahnuť čokoľvek (či už v pracovnej oblasti, súkromnej, v športe) je dôležité myslieť aj na čas oddychu, kedy sa danou činnosťou nebudete vôbec zaoberať. Čas, kedy si dáte pauzu, venujete sa iným veciam, dovolíte svojej mysli a telu regenerovať.

Toto je krok, na ktorý často zabúdame v urputnej snahe dopracovať sa k výsledkom. Tajomstvo nie je v tom neustále a neúnavne makať na splnení svojich cieľov. Tajomstvo je v rovnováhe. V rovnováhe aktivity a pasivity. V rovnováhe toho, kedy zo seba vydáme maximum činnosti a toho, kedy na maximum oddychujeme a venujeme sa ďalším oblastiam, ktoré nás robia šťastnými.

V minulosti som do cieľov, ktoré som chcela dosiahnuť dávala všetko. Pracovala som neustále, aj večer, cez víkendy, na dovolenke, neustále som premýšľala o tom, ako vyriešiť nejaký problém, prípadne priamo veci riešila. Na oddych mi ostávalo veľmi málo času a často som nedokázala mimo pracovné dni vypnúť. Po nejakom čase som šla na doraz energetických zásob. To viedlo k sérii ďalších, aj zdravotných, problémov a vo finále k zabrzdeniu a nie posunu. Potrebovala som si vo svojich aktivitách, cieľoch a prioritách poriadne upratať a hlavne, dovoliť si oddychovať. Naučiť sa vypnúť a naozaj si užívať voľný čas. Vytvoriť preň vo svojom diári viac miesta a skutočne zregenerovať.

Keď si to dovolíme, potom zvládneme aj náročnejšie obdobia vo väčšej ľahkosti. Obdobie oddychu a regenerácie má ešte zázračnú moc v tom, že svoju myseľ na chvíľu odpútame od problémov a tém, v ktorých chceme nájsť tie najlepšie riešenia. A vtedy, keď povolíme našu snahu a venujeme sa aj niečomu inému, nám naša myseľ často ponúkne nejaké najlepšie riešenie, akoby zázrakom.

Uvedené body a postupy sú užitočné v rôznych prípadoch. Aj v takých, ak je našim cieľom napr. zlepšiť duševné zdravie, dokázať lepšie zvládať  emócie alebo iné náročné pocity.

Je dôležité:

1.     Vedieť, v akom stave sa práve nachádzame a aké sú naše zdroje.

2.     Určiť si, kam sa chceme posunúť a ako sa tam dostaneme.

3.     To všetko rozdeliť na malé kroky, ktoré sú v našich silách urobiť.

4.     Určiť si minimum, s ktorým budeme spokojní, aj keby sme nezvládli všetko.

5.     Všímať si a zhodnocovať svoj progres.

6.     Dovoliť si regenerovať, oddychovať.

Nech sa tento rok vaše predsavzatia, ciele, plány, túžby a priania naplnia. S trochou snahy sa k tomu určite priblížite.

Katarína

Katarína Ožvoldová
Sprevádzam ľudí na ceste k ich vlastným odpovediam, dôvere k svojim pocitom, objaveniu nečakaných schopností, sily a rozhodnutiam, ktoré budú s nimi v súlade. Som koučka, mám skúsenosti s vedením ľudí a prešla som vlastnou životnou zmenou. Prečítajte si môj príbeh>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • eBook ZDARMA
  Čo by urobilo vaše budúce ja?
 • Pracovné listy: Aké je vaše PREČO v práci alebo podnikaní?
 • Pracovné listy ZDARMA

  Aké je vaše PREČO v práci alebo v podnikaní?

 • Vidíme sa na Facebooku :-)
 • Teším sa na vás aj na Instagrame :-)
 • Najnovšie články
 • Kategórie