3 kroky, ako môžete ZBILANCOVAŤ uplynulý rok a určiť si smerovanie budúceho roka

vianočný mušt a bilancia roka

Pred koncom roka vždy uplynulý rok určitým spôsobom hodnotíme (či už to robíme vedome alebo podvedome). Bol dobrý? Naplnili sa očakávania? Alebo bol náročný? Prípadne plný výziev? Každý z nás má nejaké pocity. Málokto si však vyhradí čas na to, aby sa nad uplynulým rokom viac zamyslel a uvedomil si, čo sa za jeho pocitmi skrýva.

12 mesiacov je dosť dlhá doba na to, aby sme zažili celú škálu situácií. Také, ktoré vnímame pozitívne, ale aj tie, ktoré vnímame negatívne. Niektoré v našej pamäti prevládajú, často, ak ide o tie negatívne situácie, a na mnohé sme už zabudli.

Preto je dobré sa na uplynulý rok pozrieť viac z odstupu a nadhľadu. Zhodnotiť to, čo sa nám podarilo, kde sa môžeme poučiť, prípadne, čo zmeniť do nasledujúcich rokov.

Už nejaký čas bilancujem v závere každého roka. Odkedy to robím, darí sa mi lepšie určovať priority v nasledujúcom roku a zamerať sa na to, čo je pre mňa v aktuálnom životnom období najdôležitejšie.

Nejde o to, dať si novoročné predsavzatia. Ako vieme, tie väčšinou odídu rýchlejšie ako prvý sneh. Ide o to, komplexne si uvedomiť, v ktorých oblastiach života sa nám darí a v ktorých by sme sa potrebovali posunúť, niečo zmeniť alebo vynaložiť nejaké dodatočné úsilie.

Bilancovať rok môžete rôzne. Ja navrhujem nasledujúce 3 kroky. Prvé dva sa týkajú zhodnotenia uplynulého roku a posledný nastavenia cieľov alebo kľúčových oblastí, na ktorých zlepšenie sa zameriate v nasledujúcom roku.

3 KROKY BILANCIE ROKA

  • 1
    Položte si otázky:

Čo sa vám minulý rok podarilo?

Na čo ste najviac hrdí?

V čom ste sa posunuli?

Z čoho ste sa poučili?

Čo by ste urobili inak, ak by ste mohli?

Čo by ste v budúcom roku mali prestať robiť?

Čo by ste mali začať robiť?

  • 2
    Nakreslite si koleso života:

Nakreslite kruh a rozdeľte ho na 8 častí. Každú časť (čiaru) označte životnou oblasťou, ktorá je pre vás dôležitá.

Napr. rodina, vzťahy, kariéra (podnikanie), fyzické zdravie (cvičenie, wellness), duševné zdravie, financie, cestovanie, kultúrny život a pod. Pokojne zadefinujte svojich 8 oblastí, podľa toho, čo je pre vás dôležité alebo kde vnímate, že by ste sa potrebovali posunúť. Nezabúdajte pri tom, že by v našom živote mali byť rôzne oblasti a aktivity zastúpené vyvážene. To znamená, nedefinovať všetky oblasti napr. len okolo práce alebo len okolo rodiny. Ak chceme žiť spokojný a naplnený život, mali by sme mať aj čas pre seba, na svoje zdravie alebo na ďalšie aktivity, ktoré nám robia radosť.

Ku každej časti (resp. čiare) napíšte body od 1 pod 10. Kde 1 bude vždy bližšie k stredu a reprezentuje najmenšiu hodnotu a 10 bude vždy na vonkajšom okraji a reprezentuje najväčšiu hodnotu.

Ku každej oblasti vyberte hodnotu od 1 po 10 (keď 1 je najmenej a 10 najviac), ktorá bude reprezentovať to, ako ste s danou oblasťou spokojní.

Jednotlivé body pospájajte. To vám ukáže oblasti, ktorým možno nevenujete toľko pozornosti a budete sa môcť zamerať na ich posilnenie.

koleso života
Príklad základného nákresu kolesa života. Jednotlivé oblasti, ktoré budete hodnotiť a k nim prislúchajúce čísla doplňte a označte podľa svojho uváženia.

Koleso môžete použiť aj pri ujasňovaní si iných tém. Ako na to, napr. pri životných hodnotách, nájdete v článku: Ako spoznať svoje základné hodnoty a rozhodovať sa podľa nich.

  • 3
    Zadefinujte si želaný posun v 3 oblastiach:

Zadívajte sa na svoje koleso života a vyberte 1 až 3 oblasti, v ktorých by ste sa chceli v nasledujúcom roku posunúť. Ak zadefinujete 3 oblasti vyberte ideálne rôznorodé oblasti, tak aby ste mali zastúpené: pracovný život, súkromný život a osobný rozvoj.

Vo vybraných oblastiach si zadefinujte ciele a ako by mal posun ideálne vyzerať.

Buďte v tom čo najviac konkrétni.

Môžete si pomôcť kresbou kolesa života a položiť si nasledujúce otázky:

Na aké číslo by ste sa chceli prípadne posunúť (na škále v kolese života, ktoré ste si nakreslili v predchádzajúcom kroku) v danej oblasti? Čo by na tomto novom čísle bolo prítomné? Podľa čoho by ste vedeli, že ste sa posunuli?

Ak oblasti zadefinujete inak, ako na kolese života, tiež si položte podobné otázky, aby ste si lepšie zodpovedali, ako by mal posun vyzerať:

Ako by mala uvedená oblasť vyzerať o rok? Čo by malo byť prítomné? Podľa čoho budete vedieť, že ste sa posunuli?

Určite si prvé kroky, ktoré potrebujete urobiť, aby ste sa v danej oblasti posunuli.

Čo potrebujete urobiť ako prvé? Čo potrebujete k tomu, aby ste to mohli urobiť? Čo alebo kto vás podporí, aby ste sa nevzdali?

Všetko vypracovávajte písomne, aj odpovede na otázky. Písanie spomaľuje naše premýšľanie a pomáha nám lepšie si v priebehu uvedomiť, čo je pre vás dôležité. Zároveň svoje odpovede uvidíte zhromaždené na jednom mieste. Môžete si ich na záver ešte prečítať a lepšie si uvedomiť súvislosti. Prípadne sa k nim vracať aj v priebehu nasledujúceho roka, aby ste zhodnotili, či alebo kam ste sa posunuli v oblastiach, ktoré ste zadefinovali. Vaše priority sa môžu v priebehu roka zmeniť a vy si môžete opäť porovnať dôležité oblasti a stanoviť nové ciele.

Na záver, povzbudenie. Ak sa vám zdá, že sa k svojim cieľom neposúvate tak rýchlo, ako by ste si predstavovali, pamätajte:

NEJDE O TO, ABY STE VŠETKO ZVLÁDALI OKAMŽITE DOKONALE.

IDE O PROGRES, KTORÝ UROBÍTE.

AJ KEBY ŠLO O MALÉ KROKY A MALÝ POKROK. 

Myslite na to, ak nebudete s výsledkami dostatočne spokojní. Ak nesplníte stanovené ciele, pozrite sa na to, o koľko ste sa v skutočnosti posunuli a oceňte sa, aj keby ten posun bol malý. Znamená to, že niečo vám už pomohlo sa posunúť a na tom môžete stavať.

Držím palce.

Katarína

Katarína Ožvoldová
Sprevádzam ľudí na ceste k ich vlastným odpovediam, dôvere k svojim pocitom, objaveniu nečakaných schopností, sily a rozhodnutiam, ktoré budú s nimi v súlade. Som koučka, mám skúsenosti s vedením ľudí a prešla som vlastnou životnou zmenou. Prečítajte si môj príbeh>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.