Sebakoučovanie: získajte kontrolu nad rozhodovaním

Sebakoučovanie: získajte kontrolu nad rozhodovaním

„Potrebujem sa rozhodnúť.“ Jedna z najčastejších viet, s ktorou klienti prichádzajú na koučing. Každý deň robíme tisíce rozhodnutí. Od tých menších, ktoré ovplyvnia ako sa bude vyvíjať náš deň, po tie náročnejšie, ktoré ovplyvnia náš život. Niektoré rozhodnutia dokážeme urobiť rýchlo, často až podvedome, na základe našej skúsenosti a nejakej zabehnutej rutiny. A potom sú tu tie rozhodnutia, v ktorých si nie sme istí. Väčšie, komplexnejšie alebo zásadnejšie životné, či pracovné rozhodnutia. A práve tieto rozhodnutia so sebou často prinášajú dávku nejakej neistoty, strachu, obáv. Zotrvávať príliš dlho v neistote z rozhodovania nás vyčerpáva, prípadne stresuje, čo nakoniec môže viesť k odkladaniu rozhodnutia alebo aj nesprávnemu rozhodnutiu.

Keď klient príde na koučing s potrebou rozhodnúť sa, uplatňujem určitý postup, ako túto tému preskúmať. Tento postup alebo niektoré tipy z neho môžete využiť aj v sebakoučovaní. To znamená, že môžete svoju tému preskúmať aj sami bez účasti kouča alebo ďalšej osoby.

Aby to pre vás bolo jednoduchšie, postup som upravila tak, aby ste ním mohli jednoducho prejsť a udržať si pozornosť v danej téme.

Z týchto dôvodov odporúčam všetko vypracovávať písomne:

 • udržíte pozornosť v téme,
 • uvidíte súvislosti medzi vašimi myšlienkami,
 • môžete sa na svoj myšlienkový proces pozrieť viac z odstupu,
 • môžete sa k nemu opäť vrátiť a prejsť si všetky detaily, o ktorých uvažujete ešte skôr ako urobíte finálne rozhodnutie.

Sebakoučovanie: základný postup pri rozhodovaní sa

 • 1
  Ujasnite si, o čom sa rozhodujete – aké sú možnosti

Svoj myšlienkový proces začnite vždy tým, o čom sa vlastne rozhodujete, aké sú možnosti. Zapíšte ich na papier. Najčastejšie to robím formou myšlienkovej mapy, ktorá umožňuje myšlienky zaznamenávať nelineárne, a teda umožní mysli viac sa uvoľniť v premýšľaní a vidieť súvislosti. Ako tvoriť myšlienkovú mapu sa môžete inšpirovať v článku: myšlienková mapa.

Pre účely rozhodovania stačí, keď využijete jednoduchý princíp zaznamenávania na papier, kde v strede zadefinujete centrálnu tému a z nej zaznamenáte základné vetvy ako možnosti, ktoré vnímate, že v rozhodovaní máte.

Zaznamenajte všetky možnosti, ktoré prichádzajú v rozhodnutí do úvahy. Najčastejšie klienti zadefinujú dve možnosti. Často sa tam však skrýva aj niečo ďalšie. Pouvažujte, či vidíte ešte nejakú možnosť a zaznamenajte ju do myšlienkovej mapy (aj keby vám momentálne pripadala neužitočná, môže totiž do premýšľania priniesť zaujímavé informácie).

 • 2
  Preskúmajte všetky možnosti

Pri každej možnosti, o ktorej sa rozhodujete si zapíšte pre a proti:

 • Aké výhody daná možnosť prináša?
 • Aké nevýhody daná možnosť prináša?
 • Ak by ste sa pre danú možnosť rozhodli, čo by vám to dalo?
 • Ak by ste sa pre danú možnosť rozhodli, čo by vám to vzalo?
 • Ak vám daná možnosť niečo vezme, čo vám to dá naspäť?
 • Ak vám daná možnosť niečo dá, čoho iného sa budete musieť vzdať?

Takto získate ucelený prehľad o jednotlivých možnostiach a tom, čo hovorí v ich prospech alebo proti nim.

Podobným spôsobom som pracovala aj s klientkou, ktorá sa rozhodovala o zmene práce. Viac sa dočítate v článku: AKO VÁM KOUČING MÔŽE POMÔCŤ V ROZHODOVANÍ O ZMENE PRÁCE.

 • 3
  Položte si silné otázky

Keď sme v rozhodovaní paralyzovaní, môžu pomôcť silné otázky:

 • Ktorá z týchto možností by vám chýbala, keby prestala existovať?

ALEBO

 • Ak by neexistovala ani jedna z uvedených možností, aká iná by existovala?

Pri tejto otázke veľmi často prídeme na možnosti, ktoré z nejakého dôvodu prehliadame a pritom môžu byť tie pravé a možno aj najlepšie.

 • Akých vašich životných hodnôt sa dané možnosti v rozhodovaní dotýkajú?

Každé rozhodnutie sa nejakým spôsobom dotýka aj našich životných hodnôt. Niektoré ich posilňujú a sú s nimi v súlade a iné sú viac v rozpore. Viac o hodnotách v článku: AKO SPOZNAŤ SVOJE ZÁKLADNÉ HODNOTY A ROZHODOVAŤ SA PODĽA NICH?

 • 4
  Zasvieťte na pochybnosti

O samokoučovaní sme sa rozprávali aj s Petrou Sujovou, v jej podcaste Kariérna kaviareň.

Kariérna kaviareň: podcast Koučing ako životný štýl

Petra mi dala aj ďalšie zaujímavé otázky týkajúce sa rozhodovania. Okrem iných aj otázku: Ako na pochybnosti pri rozhodovaní?

Aj keď budete mať zmapované všetky možnosti a preskúmané ich výhody a nevýhody, stále vo vás môže ostávať dávka neistoty. Ak máte o niektorej možnosti stále nejakú pochybnosť, zasvieťte si na ňu.

Napíšte si, o akú pochybnosť ide a položte si otázky:

 • Čo vás zneisťuje?
 • Čoho presne sa obávate?
 • Čo by ste potrebovali, aby ste túto obavu zmiernili?
 • Čo by vám pomohlo, aby ste túto obavu vôbec nemali?

Ak vaša pochybnosť prerastá do strachu, môžete zapojiť automatické písanie. Na chvíľku odíďte od svojho myšlienkového procesu v rozhodovaní a začnite písať aspoň na 1 – 2 A4 obojstranne automatickým spôsobom. Píšte všetko, čo vám víri v mysli a nijako veľmi o tom nepremýšľajte. Len to dávajte na papier. Nemusí to mať logickú štruktúru, nemusí to na seba nadväzovať, nemusí to dávať zmysel. Len píšte a vyprázdňujte svoju hlavu od myšlienok a prípadných obáv.

Automatické písanie nám pomáha vyčistiť si myseľ, uvoľniť pretlak myšlienok, zmierniť obavy a po určitom čase, sa začneme upokojovať a môže prichádzať k zaujímavým uvedomeniam aj v téme, ktorá nám spôsobovala neistotu, obavy a stres.

Viac o tom, ako využiť automatické písanie aj pri takzvaných ranných stránkach sa dočítate v článku: 3 SPÔSOBY NA PRÁCU S RANNÝMI NÁLADAMI A NOČNÝMI SNAMI.

 • 5
  Premostite do budúcnosti

Ak ste ani po prvých 3 krokoch nedospeli k rozhodnutiu, je potrebné svoju tému prerámovať a pozrieť sa na ňu iným spôsobom. Môžete sa na ňu pozrieť z iného konca, a to z predstavy budúcnosti, ktorú vám každé riešenie môže priniesť.

Na chvíľu sa zasnívajte a predstavte si, pri každej možnosti postupne:

 • Aké by to bolo cca o 1 rok (alebo o 5 rokov), keby ste sa rozhodli pre danú možnosť?
 • Ako by vyzerala vaša budúcnosť?
 • Čo by sa vo vašom živote zmenilo? Čo by tam bolo prítomné a čo už nie?
 • Ako by ste sa pri každej z možnosti cítili? Sledujte ako sa mení fyzický pocit vo vašom tele pri predstave budúcnosti, ak by ste urobili dané rozhodnutie.
 • 6
  Kam vás láka pocit?

Keď už si svoje možnosti zvedomíte viacerými spôsobmi, zamerajte sa aj na pocit:

 • Kam vás to viac láka?
 • Ku ktorému rozhodnutiu vás vedie pocit?
 • Kde cítite najväčšiu energiu?

_____

Dobre sa rozhodnúť môže zabrať nejaký čas. Keď si vyhradíme čas na premýšľanie a pozrieme sa na naše možnosti viac do hĺbky, môžeme predísť neskorším komplikáciám, sklamaniu z rozhodovania a pod.

Vo vyššie uvedenom postupe sú rôzne možnosti, ktoré môžete pri premýšľaní o rozhodnutiach využiť. Môžete ich použiť izolovane, samostatne alebo ako postupnosť krokov v sebakoučovaní.

Samozrejme, ani to niekedy nemusí pomôcť a je lepšie porozprávať sa o svojich témach s koučom, ktorí vie reagovať v danej situácií na signály v tom, čo hovoríte alebo ako na dané možnosti reagujete. Kouč vytvorí priestor, v ktorom vy môžete byť ponorení v téme a svieti na dôležité momenty, aby u vás mohlo dôjsť k uvedomeniu a rozhodnutiu.

Katarína

Katarína Ožvoldová
Sprevádzam ľudí na ceste k ich vlastným odpovediam, dôvere k svojim pocitom, objaveniu nečakaných schopností, sily a rozhodnutiam, ktoré budú s nimi v súlade. Som koučka, mám skúsenosti s vedením ľudí a prešla som vlastnou životnou zmenou. Prečítajte si môj príbeh>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

 • eBook ZDARMA
  Čo by urobilo vaše budúce ja?
 • Pracovné listy: Aké je vaše PREČO v práci alebo podnikaní?
 • Pracovné listy ZDARMA

  Aké je vaše PREČO v práci alebo v podnikaní?

 • Vidíme sa na Facebooku :-)
 • Teším sa na vás aj na Instagrame :-)
 • Najnovšie články
 • Kategórie