AKO NAHRADIŤ LIMITUJÚCE PRESVEDČENIA PROSPEŠNÝMI?

Ako nahradiť limitujúce presvedčenia prospešnými

„Nemám čas sa upokojiť. Keď je nejaký problém, potrebujem hneď riešiť situáciu.“ Zhodnotil jeden účastník firemného workshopu, na ktorom sme so skupinou ľudí v strednom manažmente firmy riešili, akým spôsobom môžu zvládať stres a svoje emócie.

Nemám čas sa upokojiť. Táto veta je presvedčenie, ktorú účastník mal. Pri hlbšom skúmaní by sme mohli prísť na to, že mu toto presvedčenie nie je úplne k úžitku a brzdí ho od schopnosti zvládať stresové situácie pokojnejšie a s väčším nadhľadom.

Čo sú presvedčenia?

„Presvedčenia sú vnútorné pravidlá, ktoré riadia náš život.“ (Karpinská – Kmecová, 2017)

Presvedčenia znejú často ako fakty, logické úvahy, ale faktom nie sú. To, čo sa pre niekoho môže javiť ako fakt, ako niečo, čo tak proste je, môže byť pre niekoho iného úplne naopak.

Čo ak je to úplne inak?

Príklad presvedčenia – Nemám čas sa upokojiť, (musím okamžite konať). – som zvolila zámerne z viacerých dôvodov:

 1. Sama mám skúsenosť, že keď sa upokojíme, konáme jasnejšie a efektívnejšie.
 2. Pred niekoľkými mesiacmi som v tejto téme pozerala zaujímavé video, v ktorom krízová manažérka vyjadrila názor: „V kríze potrebujeme zachovať pokoj. Stresovať sa môžeme, keď je po všetkom.“

Naše presvedčenia teda nie sú fakty. Sú to, čomu my sami o živote a životných situáciách veríme. A čas od času je dobré uplatniť kritické myslenie aj sám voči svojim myšlienkam a názorom a opýtať sa: Čo ak je to úplne inak? ALEBO Ako inak by to ešte mohlo byť?

Príklady limitujúcich presvedčení

Každý z nás ma priehršť rôznych presvedčení, ktoré nám nemusia byť vždy k úžitku a môžu nám brániť v tom, aby sme konali spôsobom, ktorý je pre nás prospešný alebo žili podľa svojich predstáv.

Môžu medzi ne patriť napr.:

Som zlá matka, pretože chcem viac pracovať.

Keď budem robiť, čo sa odo mňa očakáva, budem ocenená.

Nemám čas.

Keď sa hnevám, som zlý človek.

Som hlúpy, pretože nedokážem…

Bohatí ľudia majú lepší život.

Šéfovi sa nehovorí nie.

Klient má byť spokojný.

Chlapi sú lepší.

Nemám na to.

Toto sú príklady presvedčení, s ktorými som sa stretla u svojich klientov alebo aj vo svojom okolí.

Presvedčením môže byť akákoľvek stručná a výstižná formulácia, ktorá znie ako fakt a o ktorej veríte, že to fakt je. Veríte jej tak, že keby vám ju niekto položil ako otázku, tak by ste na ňu inštinktívne odpovedali ÁNO. Pri hlbšom zamyslení by ste to už mohli spochybniť, ale prvá reakcia by bola: áno, je to tak.

Ako vznikajú naše presvedčenia?

Naše presvedčenia často vznikajú na základe našich skúsenosti alebo sú naučené a vychádzajú z toho, čo vnímame v našej rodine, kultúre, spoločnosti alebo v ďalších systémoch, ktorých sme súčasťou.

Zároveň sú aj naše skúsenosti utvárané našimi presvedčeniami, pretože ich prirodzene filtrujeme tak, aby sme si vytvorili realitu na základe našich presvedčení.

Presvedčenia v nás sú hlboko zakorenené a takmer vôbec ich nespochybňujeme. Je to niečo, čo je pre nás samozrejme bez toho, aby sme si to plne uvedomovali. Sú hlboko v našom podvedomí, bežne o nich nepremýšľame a sme s nimi spojení. Utvárajú našu realitu a vstupujeme s nimi do rôznych situácií (sú vždy viazané aj na nejaký kontext).

Nejde preto len o myšlienku. S presvedčením je vždy spojený aj pocit a nejaká emócia, ktorá potom ovplyvňuje aj naše myslenie a naše správanie. Preto sa mnohé z presvedčení môžu ukázať, keď skúmame svoje emócie, pocity a telesné vnemy.

Ako nahradiť limitujúce presvedčenia tými prospešnými?

Ak je pre nás nejaké presvedčenie limitujúce, znamená to, že nás v niektorých situáciách limituje (obmedzuje) a nemusí nám v nich pomáhať. Napr. môže brzdiť náš posun, dosahovanie pracovných výsledkov, prežívanie naplňujúcich vzťahov.

V prípade presvedčenia – nemám čas sa upokojiť – by nás toto presvedčenie mohlo napríklad limitovať v tom robiť uvážené a efektívne rozhodnutia. Mohlo by viesť k tomu, že budeme konať rýchlo a zbrklo, na úkor premyslených riešení, ktoré by z objektívneho pohľadu mohli byť viac prospešné.

V takomto prípade bude zrejme dobré toto presvedčenie spochybniť. Už spochybnenie presvedčenia môže byť oči otvárajúce. Ak však chceme, aby nejaké presvedčenie viac neutváralo naše skúsenosti, pretože nás v niečom limituje, je potrebné ho nielen spochybniť, ale aj nahradiť prospešnejším presvedčením.

V koučovaní pracujeme s presvedčeniami klientov rôznymi spôsobmi. Jeden z najjednoduchších, aj na použitie v samokoučovaní, je spôsob, ktorý vychádza z procesu zhotoveného Katie Byron a zahŕňa 5 krokov. Pre účely práce s presvedčeniami som týchto 5 krokov trošku upravila. Ak sa chcete viac dozvedieť o pôvodnej práci Katie Byron, navštívte jej stránky.

Päť krokov ako spochybniť a nahradiť svoje presvedčenia

Ak u seba spozorujete nejaké presvedčenia (formulácie viet, ktoré vyslovíte alebo si myslíte o určitých situáciách alebo v určitom kontexte a neposilňujú vás) pýtajte sa postupne tieto otázky a odpovedajte si na ne:

 • 1
  Je to pravda?
  (Áno alebo nie. Ak nie, presuňte sa k otázke č. 3)
 • 2
  Môžete s absolútnou istotou vedieť, že je to pravda?
  (Áno alebo nie.)
 • 3
  Ako sa cítite, keď veríte tejto myšlienke?
  (Dajte si dostatočný čas na to, aby ste si precítili a aj uvedomili svoj pocit v súvislosti s danou myšlienkou / presvedčením.)
 • 4
  Ako by ste sa cítili, keby ste túto myšlienku nemali? / Kto by ste boli bez tejto myšlienky?
  (Opäť si doprajte dostatočný čas na uvedomenie si svojich pocitov, ktoré by boli prítomné bez danej myšlienky / presvedčenia.)
 • 5
  Čomu by ste verili, keby ste sa cítili tak ako ste pomenovali v bode 4.? / Čomu by ste verili, keby ste boli tým, koho ste pomenovali v bode 4.?
  (Sformulujte novú myšlienku a precíťte ju. Zaznamenajte ju, opakujte a vráťte sa k nej vždy, keď sa objaví pôvodná myšlienka / presvedčenie. V takom prípade je dobré aj opäť prejsť celým procesom piatich krokov.)

Niektoré z našich presvedčení sú v nás hlboko zakorenené a máme tendenciu ich prehliadať (tzn. sami ich nevidíme a ťažko ich identifikujeme ako naše presvedčenia). Preto je dobré prechádzať si ich spochybnením a nahradením novým presvedčením s niekým ďalším. Môže to byť kouč, terapeut, prípadne aj dobrý priateľ / dobrá priateľka, ktorí ich spozorujú a budú ochotní s nami prejsť napr. vyššie spomínaným 5 krokovým procesom.

Naše presvedčenia sú viazané na konkrétny kontext a konkrétne životné situácie. Zároveň sa naše presvedčenia často spájajú aj s našimi hodnotami, ktoré sa prejavujú v určitom podmienenom prostredí. Preto ich objaveniu často predchádza rozhovor o danej téme. Takýto rozhovor vie dobre viesť práve kouč alebo terapeut či psychológ.

Katarína

Zdroje:

KARPINSKÁ, Z. – KMECOVÁ, D. Koučovanie podľa pyramídy. Bratislava: Business Coaching College, s. r. o. 2017. ISBN 978-80-972617-0-2.

BYRON, K. The Work. Dostupné na: https://thework.com/instruction-the-work-byron-katie/

Katarína Ožvoldová
Sprevádzam ľudí na ceste k ich vlastným odpovediam, dôvere k svojim pocitom, objaveniu nečakaných schopností, sily a rozhodnutiam, ktoré budú s nimi v súlade. Som koučka, mám skúsenosti s vedením ľudí a prešla som vlastnou životnou zmenou. Prečítajte si môj príbeh>>
Komentáre

Pridať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.