SPREVÁDZANIE MAĽBOU

ABSTRAKTNÉHO OBRAZU

 • CHCELI BY STE NAMAĽOVAŤ OBRAZ, ALE MÁTE POCIT, ŽE NEVIETE MAĽOVAŤ?
 • MAĽUJETE, ALE RADI BY STE VYSKÚŠALI NIEČO NOVÉ?
 • CHCETE SPOZNAŤ ŠIRŠIE ROZMERY MAĽOVANIA?
  Čo vám maľba môže sprostredkovať o vás samých? Ako vám môže poslúžiť pri uvoľňovaní sa, pri preciťovaní vnútornej slobody, slobody prejavu, či dať priechod kreativite?
 • MÁTE ZÁUJEM PRISTÚPIŤ K PRACOVNÉMU TEAMBUILDINGU ALEBO VYTVÁRANIU NOVÝCH PROJEKTOV TROŠKU INAK, PRÍPADNE NETRADIČNE?
 • RADI BY STE NIEKOMU UROBILI RADOSŤ A OBDAROVALI HO ZÁŽITKOM?

POTOM ABSTRAKTNÁ MAĽBA MÔŽE BYŤ TO PRAVÉ

KAŽDÁ MAĽBA V SKUTOČNOSTI ROZPRÁVA PRÍBEH.

TENTO PRÍBEH JE PRE KAŽDÉHO INÝ.

 

JE TO PRÍBEH, KTORÝ JE URČENÝ PRIMÁRNE TOMU,

KTO OBRAZ NAMAĽUJE A POTOM PRE PÁR ĎALŠÍCH, KTORÝCH SA DOTKNE.

Mám pre vás niekoľko možností, ktoré vás môžu previesť spoznávaním širších rozmerov abstraktnej maľby, až po namaľovanie vlastného obrazu.

Zoznámte sa s nimi postupne prezeraním celej stránky alebo prejdite rovno na tú možnosť, ktorá vás zaujíma najviac, cez kliknutie na červené tlačidlo umiestnené pod danou možnosťou.

eBook:

Čaro abstraktnej maľby

Sprevádzanie rodín

pri maľbe abstraktného obrazu

Sprevádzanie dospelých

pri maľbe abstraktného obrazu

Pracovný teambuilding

pri maľbe

Sprevádzanie detí

pri maľbe abstraktného obrazu

Chcem maľovanie podarovať ako darček

S mojím úplne prvým obrazom v živote sa mi skrížili cesty až v roku 2016, keď som mala 32 rokov. Pod vedením skvelých lektoriek vznikol môj prvý abstraktný obraz, ktorý ma stále sprevádza a prehovára ku mne pre mňa jasným jazykom.

 

Zapáčilo sa mi to a začala som s maľovaním experimentovať. Maľovala som, keď som to tak cítila, maľovala som pre radosť, keď som sa potrebovala uvoľniť, spojiť sama so sebou, maľovala som pre seba, maľovala som pre druhých. To, akým spôsobom tie obrazy vznikali a ako ku mne prehovárali, ma fascinovalo a stále fascinuje.

 

Táto fascinácia viedla k ďalšej túžbe vzdelávať sa, nielen v oblasti arteterapie, ale aj tanečno-pohybovej terapie a ďalších oblastiach duševného zdravia a osobného rozvoja, vrátane koučingu. 

eBook: ČARO ABSTRAKTNEJ MAĽBY

abstraktná maľba ako nástroj k vnútornej slobode a porozumeniu samému sebe

Namaľujte svoj abstraktný obraz úplne sami.

Je jedno, či ste už niekedy maľovali alebo to bude váš prvý obraz.

V eBooku odovzdávam všetky svoje vedomosti, ktoré o maľbe abstraktného obrazu a jeho hlbšom význame mám.

Súčasťou sú aj praktické informácie, ktoré vás prevedú maľbou vlastného obrazu.

SPREVÁDZANIE DOSPELÝCH

PRI MAĽBE ABSTRAKTNÉHO OBRAZU

INDIVIDUÁLNE

Maľbou abstraktného obrazu vás prevediem osobne a budem sa venovať len vám a vašim individuálnym potrebám.

 

CENA: 37 EUR

na osobu*

SKUPINOVO

Abstraktnej maľby sa môžete zúčastniť aj v skupine minimálne 2 osôb.

V tomto prípade vás budem maľbou sprevádzať naraz v jednom čase.

CENA: 27 EUR

na osobu*

* Cena je stanovená na 60 minút stretnutia, za každú ďalšiu začatú hodinu je cena 5 EUR na osobu. Súčasťou ceny nie je cena za plátno, farby, prípadne ďalší materiál. Cena závisí od toho, či máte vlastné plátno, prípadne iné pomôcky alebo plátno a pomôcky zabezpečím ja. Ďalej závisí od veľkosti zvoleného plátna a pod. Dodatočná cena za plátno a pomôcky bude určená podľa vzájomného dohovoru, minimálne však 5 EUR na osobu (ak nemáte k dispozícii vlastný materiál).

SPREVÁDZANIE DETÍ

PRI MAĽBE ABSTRAKTNÉHO OBRAZU

INDIVIDUÁLNE

Maľbou abstraktného obrazu prevediem osobne len jedno dieťa a budem sa venovať len jeho individuálnym potrebám.

CENA: 15 EUR

na dieťa*

SKUPINOVO

Abstraktnej maľby sa môžete zúčastniť aj viac detí spolu.

V tomto prípade ich budem sprevádzať naraz v jednom čase.

CENA: 12 EUR

na dieťa*

* Cena je stanovená na 60 minút stretnutia, za každú ďalšiu začatú hodinu je cena 2 EUR na dieťa. Súčasťou ceny nie je cena za plátno, farby, prípadne ďalší materiál. Cena závisí od toho, či máte vlastné plátno, prípadne iné pomôcky alebo plátno a pomôcky zabezpečím ja. Ďalej závisí od veľkosti zvoleného plátna a pod. Dodatočná cena za plátno a pomôcky bude určená podľa vzájomného dohovoru, minimálne však 5 EUR na dieťa (ak nemáte k dispozícii vlastný materiál).

SPREVÁDZANIE PRI RODINNOM MAĽOVANÍ

ABSTRAKTNÝCH OBRAZOV

KOMBINÁCIA RODIČIA A DETI

Máte záujem o rodinné maľovanie?

CENA: 20 EUR na dospelú osobu + 12 EUR na dieťa

Od počtu 4 osôb vám rada poskytnem 20% rodinnú zľavu.*

* Cena je stanovená na 60 minút stretnutia, za každú ďalšiu začatú hodinu je cena 5 EUR na dospelú osobu a 2 EUR na dieťa. Súčasťou ceny nie je cena za plátno, farby, prípadne ďalší materiál. Cena závisí od toho, či máte vlastné plátno, prípadne iné pomôcky alebo plátno a pomôcky zabezpečím ja. Ďalej závisí od veľkosti zvoleného plátna a pod. Dodatočná cena za plátno a pomôcky bude určená podľa vzájomného dohovoru, minimálne však 5 EUR na osobu alebo dieťa (ak nemáte k dispozícii vlastný materiál). 20% rodinná zľava sa nevzťahuje na cenu za materiál.

PRACOVNÝ TEAMBUILDING

PRI MAĽBE

Maľovanie môže byť skvelým nástrojom pre stmeľovanie pracovných tímov:

 • maľovanie ako psychohygiena a uvoľnenie napätia
  V rýchlom pracovnom tempe môžu byť zamestnanci preťažení a príležitostné uvoľnenie pri činnostiach, ktoré nesúvisia s prácou môže pomôcť budovať dôveru v zamestnávateľa, stmeľovať tím a prispievať k novým nápadom. V tomto prípade odporúčam maľovanie spolu v skupine, ale každý sám za seba pri svojom obraze.
 • maľovanie s cieľom stmeliť pracovný tím
  Maľovanie spoločného veľkého obrazu (prípadne viacerých obrazov v závislosti od veľkosti tímu) môže prispieť k stmeleniu pracovného tímu, prípadne identifikácii oblastí na možné zlepšenie spolupráce. Tento spôsob odporúčam v prípade, ak je cieľom zlepšenie spolupráce v tíme alebo určenie silných stránok jednotlivých členov tímu, prípadne limitov vo vzájomnej spolupráci.
 • maľovanie s cieľom vizualizovať spoločný cieľ, projekt, pracovnú budúcnosť
  Pracujete na novom projekte alebo chcete posunúť vaše výsledky, získať nové nápady alebo nové uhly pohľadu? Skúste namaľovať spoločný veľký obraz (alebo viac obrazov v závislosti od veľkosti tímu) a zistite, kam sa môžete spoločne uberať, prípadne, aká je predstava jednotlivých členov tímu, čo kto od daného projektu očakáva alebo s akým výsledkom bude spokojný. Spoločný obraz môže plniť viac funkcií: môže byť sprievodcom uvoľneného brainstormingu, môže viesť k novým kreatívnym nápadom, k ujasneniu a zjednoteniu predstavy, prípadne byť takzvaným vision boardom pre daný projekt (oblasť, cieľ, tému).

Konkrétny spôsob a cieľ maľby pre váš pracovný tím nastavíme individuálne podľa vašich presných požiadaviek a tímových zámerov.

Sama mám skúsenosti s vedením tímov a maľbu považujem za skvelý spôsob, ako je možné tím stmeliť, prípadne zistiť, kde sú limity tímu a príležitosti na zlepšenie vzájomnej spolupráce.

Maľovanie možno využiť aj so zameraním na prácu na spoločných tímových alebo celofiremných cieľoch.

Potrebujete sa pohnúť vpred?

Identifikovať príležitosti, riziká, limity a pod.?

 

Namaľujte to. Buď spoločne na jeden veľký obraz alebo každý sám za seba individuálne a potom sa o tom porozprávajte (ako to kto vníma, kde vidí možnosti, čo je pre to schopný urobiť sám za seba a pod.).

CHCEM MAĽOVANIE PODAROVAŤ AKO DARČEK

Maľbou abstraktného obrazu môžete podarovať aj ako darček.

Darčekovú poukážku pripravím a doručím vám podľa nášho dohovoru buď elektronicky e-mailom alebo v tlačenej podobe na vašu adresu.

CENA bude závisieť od toho, pre koho je poukážka určená, od veľkosti zvoleného plátna a pod.

Pre základný prehľad o cenách pozrite časť vyššie - sprevádzanie dospelých alebo sprevádzanie detí.

Kontaktujte ma a darček pripravíme na mieru vašim požiadavkám.

Prečo abstraktná maľba? Prečo sa do nej vôbec púšťať?

JE PRÍSTUPNÁ PRE VŠETKÝCH
OTVÁRAME SA SLOBODE PREJAVU
VYPÍNAME SVOJU ANALYTICKÚ MYSEĽ
REALIZUJE SA CEZ NAŠE TELO A POMÁHA NÁM ROZVÍJAŤ INTUÍCIU
JE JEMNÁ, NENÁSILNÁ A HRAVÁ
DÁVAME PRIECHOD NEZNÁMEMU
DOSTÁVAME SA DO STAVU BYTIA V PRÍTOMNOSTI
INFORMÁCIE, KTORÉ PRICHÁDZAJÚ Z NÁŠHO PODVEDOMIA SA ZACHYTÁVAJÚ VIZUÁLNE

Predstavte si moment, v ktorom sa všetko zastaví, ste len vy a môžete sa úplne uvoľniť, na všetko zabudnúť a len byť, úplne sa stíšiť.

V tomto momente sa môžete slobodne prejaviť, tak, ako ste a ako to potrebujete. Je úplne jedno, či viete alebo neviete maľovať a absolútne nezáleží na výsledku. Môžete pustiť kontrolu, môžete pustiť predstavy o tom, ako by to malo byť a vyzerať.

Nič nemusíte a môžete všetko.

 

Vyskúšajte maľovať abstraktne a presne toto môžete zažiť.

Ja vás pri tom budem rada sprevádzať! 

Teším sa na stretnutie!

Rina