TÍMOVÝ KOUČING

ĽUDIA PODPORIA TO, ČO SAMI POMÁHAJÚ VYTVÁRAŤ.

Tímový koučing je metóda, pri ktorej kouč sprevádza tím k dosiahnutiu požadovaného výsledku v oblasti alebo téme, ktorá je zadaním koučingu.

Kouč je nestranný a do problematiky neprináša vlastný názor. Vytvára priestor pre všetkých členov tímu, aby mohli prejaviť svoj názor, nápady, zaujať vlastný postoj k danej problematike a zároveň tak, aby v závere koučingu každý z nich prevzal osobnú zodpovednosť za ďalšie kroky, ktoré podnikne smerom k naplneniu stanoveného cieľa v téme alebo oblasti, ktorá je predmetom koučingu.

Tímový koučing vám umožní, aby ste podporili spoluprácu jednotlivých členov tímu napríklad v týchto oblastiach:

VÍZIA

Vytvorte s tímom víziu a stratégiu, kde sa na tvorbe budú podieľať všetci členovia tímu a prevezmú osobnú zodpovednosť za realizáciu.

VÝKON

Podporte rast spoločnosti, tímu a jednotlivcov tým, že porozumejú stanoveným cieľom a zamerajú sa na ich plnenie.

RIEŠENIA

Nájdite konkrétne riešenia na rôzne náročné alebo novovzniknuté situácie, či pracovné projekty.

MAPOVANIE

Zmapujte situáciu vo svojom tíme, práci na konkrétnom projekte, postoje ku konkrétnym témam a nájdite kroky na posun k lepšiemu.

MOTIVÁCIA

Podporte rast motivácie u jednotlivých členov tímu a ich angažovanosť na pracovných projektoch a posune vo výsledkoch.

KREATIVITA

Vytvorte priestor pre nové nápady, riešenia a ich usmernenie k realizácií konkrétnych projektov.

KOMUNIKÁCIA

Zlepšite komunikáciu vo vašom tíme, na pracovisku, prípadne nájdite spôsoby ako komunikovať v náročných situáciách.

SPOLUPRÁCA

Vytvorte priestor na zlepšenie spolupráce v tíme, s ďalšími oddeleniami alebo obchodnými partnermi a zákazníkmi.

VZŤAHY

Zamerajte sa na zlepšenie vzťahov a vzájomné porozumenie vo vašom tíme a na pracovisku. 

AKÉ SÚ MOJE SKÚSENOSTI?

Som certifikovaná koučka v oblasti tímového koučingu, biznis koučingu a životného koučingu.

Koučujem podľa ICF (International Coach Federation - Medzinárodnej federácie koučov) a som členkou SAKO (Slovenskej asociácie koučov). Aktuálne sprevádzam ľudí pri nachádzaní svojich vlastných odpovedí a riešení na rôzne životné, či pracovné situácie.

Predchádzajúcich takmer 9 rokov som pracovala pre veľkú nadnárodnú spoločnosť v oblasti priameho predaja, kde som viedla vlastný tím ľudí a zastrešovala oblasti podpory predaja zamerané na motiváciu, zvyšovanie predaja a zdieľanie príležitosti.

V poslednom období som pôsobila na pozícii manažérky pre koučing a vzdelávanie predajcov.

Moja práca obsahovala zameranie sa na približne 25 000 predajcov, z toho viac ako s 300 sme pracovali intenzívnejšie.

S tímom ľudí, ktorý som viedla, sme spoločne realizovali veľké kreatívne projekty, organizovali rôzne konferencie a školenia.

AKÉ SÚ VÝHODY TÍMOVÉHO KOUČINGU?

 • Vyjasnenie toho, kde sa práve so svojím tímom nachádzate.
  V práci na cieľoch, konkrétnych projektoch, vo vzťahoch.
 • Zadefinovanie želaného stavu.
  Kam sa chcete spoločne so svojím tímom dostať, či už v plnení konkrétnych merateľných cieľov alebo vo vzájomnej spolupráci a vzťahoch.
 • Nájdenie konkrétnych riešení a krokov na posun k želanému stavu.
  Otvorenie tvorivého priestoru pre vzájomnú spoluprácu, inšpiráciu a nápady na naplnenie želaného stavu.
 • Participácia jednotlivých členov tímu a vytvoreniu vlastných osobných záväzkov na ceste k želanému stavu.
 • Utuženie vzťahov a zlepšenie spolupráce v tíme.
  Väčšia otvorenosť, dôvera, lepšia komunikácii a vzťahy v tíme.
 • Zvýšenie motivácie v tíme.
  Vytvorenie priestoru k tomu, aby členovia tímu prevzali osobnú zodpovednosť za to, čo sami pomáhajú vytvárať.

Aj váš tím môže byť dobre fungujúci, s harmonickými vzťahmi a aktívne smerovať za spoločnou víziou a cieľmi.

Posuňte sa na novú úroveň spolupráce a nájdite konkrétne riešenia a kroky k naplneniu firemných, tímových a aj osobných vízií a cieľov jednotlivcov.

Verím v silu tímov a vzájomnej spolupráce a zároveň viem, že keď jednotlivec nájde svoje miesto v tíme a je mu umožnené využívať svoje silné stránky, tak dokáže tímu priniesť obrovské hodnoty, znalosti a inšpiráciu.

Ako koučka verím v expertízu jednotlivcov v tíme a vytváram podporujúce prostredie tak, aby každý mohol prejaviť svoj potenciál.

CENA TÍMOVÉHO KOUČINGU

je 150 EUR / hodinu pri počte do 10 osôb.

Počet hodín tímového koučingu závisí od vašich konkrétnych potrieb.

Ideálne je trvanie pol dňa, prípadne deň. Vo veľmi špecifických a úzko ohraničených témach môže postačiť aj koučing na dve alebo tri hodiny, prípadne byť na viac dní, respektíve pokračovanie.

Finálnej cenovej ponuke predchádza dôkladný bezplatný rozhovor, v ktorom presne zmapujeme vaše potreby, očakávania a možnosti.

Na základe tohto rozhovoru vypracujem detailný obsahový návrh a cenovú ponuku.

KEDY JE TÍMOVÝ KOUČING VHODNÝ?

 • Chcete svoj tím rozvíjať a podporiť ho v raste.
 • Tím je otvorený práci na sebe a je pripravený na sebareflexiu.
 • V tíme je dostatočná dôvera a otvorenosť k slobodnému prejaveniu názorov.
 • Jednotlivci sú v tíme pripravení prevziať osobnú zodpovednosť za svoje konanie.
 • Chcete využiť znalosti a schopnosti ľudí v tíme a vzájomne sa inšpirovať.
 • Chcete zlepšiť výsledky, výkon a motiváciu tímu.
 • Chcete posilniť vzťahy, dôveru, spoluprácu a komunikáciu v tíme.

KEDY NIE JE VHODNÝ?

 • Keď potrebujete školenie alebo mentoring v konkrétnych témach.*
 • Tím nie je otvorený práci na sebe alebo na téme, ktorá by bola predmetom koučingu.
 • V tíme nie je dostatočný priestor k slobodnému prejaveniu názorov.

______________

* V prípade, že máte záujem o mentoring alebo o kombináciu koučingu a mentoringu v určitej oblasti, vieme sa po zmapovaní vašich konkrétnych potrieb dohodnúť aj na takejto forme, prípadne vám odporučím iných kolegov, ktorí budú v danej oblasti expertmi.

 • Dohodneme si termín stretnutia
  vyhovujúci obom stranám.
 • Prejdeme vaše potreby a očakávania,
  na základe ktorých pripravím štruktúru a priebeh tímového, resp. skupinového koučingu a návrh cenovej ponuky.