FIREMNÉ SLUŽBY

KOUČING, MENTORING ALEBO PORADENSTVO

Firemný koučing

Máte jasné firemné smerovanie?

Viete KAM sa chcete dostať?

Viete aj AKO?

A je predstava lídra ZLADENÁ s predstavou tímu?

Toto sú základné kľúčové body, ktorých sa budeme držať na ceste za splnenými firemnými, ale aj individuálnymi cieľmi a výsledkami.

Osobný koučing
Takmer 9 rokov som pracovala pre nadnárodnú spoločnosť v oblasti priameho predaja, kde som viedla vlastný tým ľudí a zastrešovala oblasti podpory predaja zamerané na motiváciu, zvyšovanie predaja a zdieľanie príležitosti. Počas tohto obdobia mi prešlo pod rukami množstvo projektov, ktoré som viedla alebo na nich participovala. Ich hlavným zameraním bolo dosiahnuť lepší predaj. V niektorých kľúčových projektoch sme od ich zavedenia dosahovali nárasty predaja okolo 30%. Mám skúsenosti s tým, ako zladiť víziu s prácou tímu tak, aby sa smerovalo k výsledkom. S tímom ľudí, ktorý som viedla, sme spoločne realizovali kreatívne projekty, organizovali rôzne konferencie a školenia. Moja práca obsahovala zameranie sa na približne 25 000 predajcov, z toho viac ako s 300 sme pracovali intenzívne. V poslednom období som pôsobila na pozícii manažérky pre koučing a vzdelávanie predajcov. Som certifikovaná koučka v oblasti tímového koučingu, biznis koučingu a životného koučingu. Koučujem podľa štandardov ICF (International Coach Federation - Medzinárodnej federácie koučov) a som členkou SAKO (Slovenskej asociácie koučov). Momentálne vyučujem aj na Ekonomickej univerzite v Bratislave predmety zamerané na marketing, marketingovú komunikáciu a zavádzam predmet koučing.
Katarína Ožvoldovákoučka a lektorka

RADA VÁS PODPORÍM V TÝCHTO OBLASTIACH:

VIESŤ TÍM AKO LÍDER A BUDOVAŤ VZŤAHY, KTORÉ VÁS PODRŽIA

Líder udáva tímu smer a tempo, vedie príkladom a podporuje tímového ducha.

K tomu, aby ste doviedli svoj tím do cieľa, potrebujete pracovať sami so sebou, ale aj s tímom, budovať vzťahy a dôveru. To čo dávate do tímu sa vám z tímu vracia.

Leadership a budovanie vzťahov je dlhodobá záležitosť. Je dobré si na tejto ceste urobiť zástavky a zrevidovať, čo funguje, čo by bolo dobré zmeniť alebo zaviesť.

Fungujúce vzťahy a schopnosť viesť tím prispieva k lepším výsledkom, efektivite a lepšiemu pracovnému prostrediu.

osobný koučing

NÁPADY A RIEŠENIA, KTORÉ PRINÁŠAJÚ VÝSLEDKY

Ľudia podporia to, čo sami pomáhajú vytvárať.

Tímový koučing

Pracovať na projektovom riadení je moja srdcová záležitosť. Podľa toho, v ktorej fáze sa nachádzate a aké sú vaše potreby vás rada podporím v:

 • prípravnej fáze
  pri zbere nápadov, hľadaní riešení, vytváraní projektu a prevzatí individuálnej zodpovednosti členov tímu za jednotlivé úlohy.
 • realizačnej fáze
  pri stretnutí s rôznymi výzvami, neočakávanými situáciami a v plnení zadefinovaných úloh.
 • záverečnej fáze
  pri zhodnotení priebehu, výsledkov, spätnej väzby a určení kľúčových oblastí na zlepšenie do budúcna.

DUŠEVNÉ ZDRAVIE A POHODA V TÍME

Pracovný a súkromný život sú spojené nádoby.

Každý si v živote prechádza rôznymi etapami. Pracovný život sa nedá plne oddeliť od súkromného života. Vzájomne sa ovplyvňujú. Náročné situácie v súkromnom živote jednoznačne vplývajú na pracovný výkon. Dusná atmosféra v tíme a nefungujúce pracovné prostredie zas ovplyvňuje kvalitu súkromného života.

Ak vám záleží na vytváraní stabilného tímu, kde sú jeho členovia dlhodobo motivovaní a svojou prácou prinášajú výsledky, malo by vám záležať aj na ich vnútornej rovnováhe a podporovať ich v náročných životných situáciách.

Profilová foto koučka

Vaše potreby môžeme riešiť cez:

 • Individuálny koučing, mentoring alebo poradenstvo
  Stretnutia budú prebiehať jednotlivo len s jednou osobou alebo vybranými členmi tímu podľa potreby so zachovaním dôvernosti informácií vo vzťahu ku koučovanej osobe.
 • Tímový alebo skupinový koučing alebo mentoring
  Je možné pracovať aj s celým tímom alebo skupinou ľudí z rôznych tímov naraz v presne vymedzenom čase. Ideálne je to v prípadoch nastavovania spoločnej vízie a smerovania, práce na projektoch, budovania vzťahov, vzájomnej dôvery a pod.

Zarezervujte si úvodné stretnutie ZDARMA, na ktorom si prejdeme vaše potreby.

Na základe tohto stretnutia vám pripravím ponuku na mieru.

+421 903 271 877
info@katarinaozvoldova.sk

FIREMNÉ SPOLUPRÁCE